17/04/2015
Μεγάλη υπέρβαση του στόχου εσόδων τον Μάρτιο σύμφωνα με στοιχεία του Υπ. Οικονομικών

 

Ελλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 500 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 448 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και του στόχου για έλλειμμα 2.111 εκατ. ευρώ, παρουσιάζεται σε  τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 16 Απριλίου το Υπουργείο Οικονομικών. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.735 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.541 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 119 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, με μεγάλη συγκράτηση δαπανών έναντι του στόχου αλλά και υπέρβαση σχεδόν 1 δισ. ευρώ στον στόχο των εσόδων, εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας.Ο υπουργός δεσμεύτηκε για την απρόσκοπτη πληρωμή μισθών και συντάξεων και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της χώρας και των πιστωτών. Όπως είπε επίσης ο κ. Μάρδας δεν αποκλείεται να μεταβιβαστούν, με ρύθμιση, στο υπουργείο Οικονομικών, τα ταμειακά διαθέσιμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα λέγοντας ότι τη δυνατότητα αυτή προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία από το 1951. Επικαλέστηκε μάλιστα το παράδειγμα της Ολλανδίας της Αγγλίας και της Πορτογαλίας στις οποίες ανάλογο καθεστώς βρίσκεται σε ισχύ.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.022 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 95 εκατ. ευρώ ή 0,8 % έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 10.574 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 584 εκατ. ευρώ ή 5,2 % έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 796 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 135 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (661 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.448 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 678 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.232 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.062 εκατ. ευρώ ή 33,5 % έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.280 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 590 εκατ. ευρώ ή 21,9 % έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 188 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (198 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 952 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 472 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με την πορεία των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα είναι διαθέσιμα με την έκδοση του οριστικού δελτίου εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 12.522 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (14.038 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.980 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.338 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.181 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 130 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 270 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 2,2%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 32 εκατ. για δαπάνες εκλογών, και 17 εκατ. Ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 542 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 178 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (720 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 376 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.539 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 673 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.234 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 608 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι χαμηλότερες δαπάνες οφείλονται κυρίως στην αναδιάρθρωση του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες ταμειακές συνθήκες. Εκτιμάται ότι μετά την ομαλοποίηση των ταμειακών συνθηκών, οι δαπάνες θα επανέλθουν στα επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού.

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90