13/01/2014
Αγοραστές για 14ο συνεχόμενο μήνα οι ξένοι στην ελληνική αγορά

 

Ο Δεκέμβριος ήταν ο 14ος συνεχόμενος μήνα που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην ελληνική αγορά υπερέβησαν τις εκροές. Τον Δεκέμβριο 2013 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές 176,95 εκατ. ευρώ ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 167,12 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 49,6% έναντι 48,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση 2,3%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (22.584,68 εκατ. ευρώ ή 37,6%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 31% παρουσιάζοντας αύξηση 5,4% του συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 29,4%. 

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 30,2% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 48,4% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ. Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 2013 πραγματοποίησαν το 52,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών. 

Η αξία συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2013 έφτασε τα 2.161,92 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση κατά 29,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 3.058,34 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2012 που η αξία συναλλαγών ήταν 967,47 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε άνοδος 123,5%. 

H μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2013 ήταν 113,79 εκατ. ευρώ, μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (145,64 εκατ. ευρώ) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (53,75 εκατ. ευρώ). 

Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για το μήνα Δεκέμβριο 2013 ανήλθε στις 39.268 έναντι 32.084 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Δεκέμβριο 2012 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 30.076). 

Τον Δεκέμβριο 2013 δημιουργήθηκαν 1.195 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 1.206 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. 

Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 60,07 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 63,67 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση 5,6% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 34,43 δισ. ευρώ, σημειώθηκε αύξηση 74,5%.

 

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90