07/04/2015
Επίσπευση των διαπραγματεύσεων ζήτησε η Κατσέλη

 

Η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας ζήτησε την επίσπευση των διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με τους δανειστές της, για να επέλθει συμφωνία και τώρα και τον Ιούνιο.

Συναντήσεις με επιχειρηματίες και φορείς προγραμματίζει η νέα πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη αμέσως μετά το Πάσχα με στόχο να χαράξει τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης της τράπεζας προς την πραγματική οικονομία.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης που πραγματοποίησε στο Χρηματιστήριο ο ΣΒΒΕ, η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Λούκα Κατσέλη, έθεσε τις βασικές προτεραιότητες της τράπεζας που είναι η παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και η προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων για να επιτευχθεί η αναζωογόνηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας ζήτησε την επίσπευση των διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με τους δανειστές της, για να επέλθει συμφωνία και τώρα και τον Ιούνιο.

H Εθνική Τράπεζα έτοιμη να στηρίξει την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας

«Η επίτευξη του εθνικού στόχου της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας χρειάζεται κινητοποίηση όλων μας, αποφασιστικότητα και συνέργειες. Προϋποθέτει βεβαίως την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους εταίρους μας, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι συνθήκες ρευστότητας, να προωθηθούν τα απαραίτητα διαρθρωτικά μέτρα και να αρθούν όλες οι πηγές αβεβαιότητας και αστάθειας που προκαλούν επενδυτική στασιμότητα και ασφυξία στην αγορά», ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη σε εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για την παρουσίαση λευκώματος για τα 100 χρόνια του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

«Προϋποθέτει όμως και τη σύμπραξη όλων: του κράτους, της επιχειρηματικής κοινότητας, του τραπεζικού συστήματος. Ο σχεδιασμός ή η υλοποίηση, δημόσιων πολιτικών, ποτέ δεν είναι αποτελεσματική αν δεν εμπλουτίζεται από την αρχή με την άποψη και τις εμπειρίες αυτών που καλούνται να τις εφαρμόσουν ή να τις υποστούν. Η αγορά, από την άλλη μεριά, παράγει αστοχίες και αναποτελεσματικότητα, αν δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο και συντονισμός ενεργειών. Το πλοίο δεν θα βγει στην ανοικτή θάλασσα, αν ο καθένας από μας δεν δει τον εαυτό του ως μέρος του πληρώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κατσέλη.

«Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας έχει χρηματοδοτήσει σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αλλά και επενδυτικά έργα στη Βόρειο Ελλάδα. Επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, με έμφαση στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Κάτι που εσείς, οι επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδος, που αποτελείτε από τους πιο ισχυρούς εξαγωγικούς παίκτες με δυναμική διείσδυση σε ξένες αγορές, το γνωρίζετε πολύ καλά. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, δυναμικές και βιώσιμες επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε δυσκολία άντλησης κεφαλαίων, πρέπει και μπορούν να στηριχθούν με κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία», ανέφερε η Λούκα Κατσέλη.

Η πρόεδρος της Εθνικής αναφέρθηκε στις τρεις προτεραιότητες που θέτει η Τράπεζα:

Την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και την υποστήριξη την παραγωγικής αναδιάρθρωσης που έχει ανάγκη η χώρα, με τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών. Ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει η δυνατότητα, με σωστό σχεδιασμό να αποτρέψουμε την περαιτέρω αποβιομηχάνιση, χρηματοδοτώντας και επενδύοντας πρωτοβουλίες με ισχυρά, πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά οφέλη. Θέλουμε σε αυτή τη προσπάθεια και τη δική σας αρωγή.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε η κ. Κατσέλη, η Εθνική θα αναπτύξει νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με τη μορφή ανακυκλούμενων κεφαλαίων, σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το IFC της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σε τομείς, όπως η κοινωνική, νεανική και πολιτισμική επιχειρηματικότητα, ή έργα αστικής ανάπλασης που μπορούν να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν καινοτόμες δημιουργικές ιδέες. Εργαλεία τα οποία αξιοποιούν δημιουργικές, επιχειρηματικές ιδέες και ανοίγουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

«Στόχο αποτελεί και η επιθετική προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων Κεφαλαίων, που δεδομένης της στενότητας πόρων την παρούσα περίοδο, θα επιτρέψουν την αναζωογόνηση και ελληνικών επιχειρήσεων μέσω συμπράξεων και συνεργασιών. Αυτό, όπως έχω πει, προϋποθέτει άρση όλων των μικρών και μεγάλων εμποδίων που εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα. Επίσης θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η πολιτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» είπε.

 

Πηγή: www.skai.gr


efm_728x90