04/04/2015
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ στις 8/4/2015

 

Η Ελλάδα θα πουλήσει 875 εκατ. ευρώ σε έντοκα γραμμάτια έξι μηνών την επόμενη Τετάρτη, 8 Απριλίου, για να αναχρηματοδοτήσει μια έκδοση που ωριμάζει, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο τον ΟΔΔΗΧ.

Αυτή είναι η πρώτη από τις δυο δημοπρασίες βραχυπρόθεσμου χρέους μέσα στον Απρίλιο εν μέσω εντεινόμενων προβλημάτων ρευστότητας, αναφέρει το πρακτορείο.

Όπως σημειώνει, η δημοπρασία θα είναι ένα βασικό τεστ για το αν η κυβέρνηση μπορεί να βρει άλλες πηγές για να καλύψει ένα ενδεχόμενο κενό ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ εάν οι ξένοι επενδυτές αρνηθούν να μετακυλίσουν την έκθεση τους.

Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι ημερομηνία διακανονισμού στα νέα έντοκα θα είναι η Τρίτη 14 Απριλίου.

Η Αθήνα αντιμετωπίζει άλλη μια δημοπρασία αναχρηματοδότησης στις 15 Απριλίου όταν ωριμάζει τρίμηνο χρέος ύψους 1,0 δισ. ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση ο ΟΔΔΗΧ σημειώνει τα εξής:
Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή,  ποσού 875 ε­κατομ­μυρίων Ευρώ, λήξεως 9 Οκτωβρίου 2015.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Τρίτη 14 Απριλίου 2015 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη     δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

 

Πηγή: www.capital.gr


efm_728x90