02/04/2015
Χωρίς παρακράτηση φόρου εισοδήματος οι παροχές σε είδος

 

Χωρίς να παρακρατείται φόρος εισοδήματος από τους μισθούς θα εξακολουθούν να καταβάλλονται σε χιλιάδες εργαζόμενους οι παροχές σε είδος που υπόκεινται σε φόρο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει εγκύκλιος που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαϊδου.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο της Κ. Σαββαϊδου αναφέρεται ότι, επειδή η αποτίμηση των παροχών σε είδος είναι δυσχερής έως και αδύνατη κατά τη στιγμή της χορήγησής τους, γίνεται δεκτό ότι δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών, αλλά ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, δεδομένου ότι η αξία των παροχών (εφόσον αυτές φορολογούνται) προσαυξάνει το εισόδημα από μισθωτή εργασία των δικαιούχων.

Σε περιπτώσεις που έχει ήδη διενεργηθεί παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών, ο φόρος αυτός θα συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση.

Απόδοση 
Επιπλέον, με την εγκύκλιο της Κ. Σαββαϊδου ξεκαθαρίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι εργοδότες θα πρέπει να αποδίδουν στο Δημόσιο παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος επί όλων των δεδουλευμένων αποδοχών των μισθωτών εργαζομένων τους ακόμα επί αυτών που δεν τούς έχουν πραγματικά καταβάλει! Σε όσους εργοδότες δεν έχουν αποδώσει παρακρατηθέντα φόρο επί δεδουλευμένων αποδοχών τις οποίες δεν κατέβαλαν στους δικαιούχους δεν θα επιβάλλονται τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων που θα υποβάλουν ως τις 30 Απριλίου 2015 και αφορούν εισοδήματα για τα οποία ο χρόνος απόδοσης του φόρου έχει παρέλθει ως την 1η Απριλίου 2015.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90