02/04/2015
«Ηλεκτρονικό κατασχετήριο» για οφειλέτες του ΙΚΑ

 

«Ηλεκτρονικό κατασχετήριο» θα ενεργοποιηθεί για οφειλέτες του ΙΚΑ που δεν μπαίνουν σε ρύθμιση. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Ροβέρτου Σπυρόπουλου και για να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στους οφειλέτες να σπεύσουν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, από τις 6 Απριλίου και μετά μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Όπως προβλέπεται στην ίδια απόφαση, τα κατασχετήρια θα συνοδεύονται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερών πριν από την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετήριου εγγράφου.

Επίσης, στο ηλεκτρονικό κατασχετήριο θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένα, μοναδικά στοιχεία. Αυτά είναι το ειδικό πρωτόκολλο κόμβου του ΚΕΑΟ, ο τριψήφιος αριθμός του πιστωτικού ιδρύματος, η ημερομηνία του κατασχετηρίου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του οφειλέτη μαζί με το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και την επωνυμία του, αλλά και το συνολικό ποσό του κατασχετηρίου.

 

Πηγή: finance.in.gr


efm_728x90