31/03/2015
Ενδεχόμενο αναθεώρησης των στόχων του προϋπολογισμού για το 2015

 

Στο ενδεχόμενο αναθεώρησης των μηνιαίων στόχων του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, αναφέρεται ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή. «Ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους εκτελείται σύμφωνα με τον ψηφισμένο από τη Βουλή των Ελλήνων Προϋπολογισμό του 2015. Οι μηνιαίοι στόχοι ενδέχεται να αναθεωρηθούν βάσει του νέου στόχου που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με τους εταίρους και ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην οικονομία» αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος τελεί υπό διαπραγμάτευση με τους εταίρους και το τελικό ύψος του θα συμφωνηθεί αφού ληφθούν υπόψη οι οικονομικές συνθήκες του 2015.

Στο έγγραφο του κ. Βαρουφάκη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης για τον δημοσιονομικό στόχο και την ύπαρξη δημοσιονομικού κενού, αναφέρεται ότι «η ύπαρξη ή μη δημοσιονομικού κενού για το 2015 εξαρτάται από τον στόχο του ύψους του πρωτογενούς πλεονάσματος για το τρέχον έτος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής ο οποίος τελεί υπό διαπραγμάτευση με τους εταίρους».

Όπως εξηγεί ο υπουργός Οικονομικών, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης κατά 2,9% για το 2015 (πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο του 2014) που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, καθώς και οι βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές, θα αναθεωρηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του νέου πλαισίου οικονομικής πολιτικής.

«Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χειμερινές προβλέψεις του 2015, έχει αναθεωρήσει (σε σχέση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις) τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης στο 2,5% για την Ελλάδα» υπενθυμίζει ο κ. Βαρουφάκης και σημειώνει ότι οι προβλέψεις της προηγούμενης κυβέρνησης βασίζονται στο ΑΕΠ όπως αυτό υπολογίζεται σε "σταθερές" τιμές το οποίο σημαίνει ότι, σε περιβάλλον αποπληθωριστικό, το ΑΕΠ φαινόταν να ανέρχεται όταν, στην πραγματικότητα, μειωνόταν σε τιμές αγοράς (ονομαστικές τιμές). Επιπλέον, όπως θυμίζει ο υπουργός, η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup αναφέρει ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα καθοριστεί αφού ληφθούν υπόψη οι οικονομικές συνθήκες του 2015.

Η κυβέρνηση εργάζεται για την προετοιμασία των ελληνικών προτάσεων που αφορούν τοπακέτο Γιούνκερ

Επίσης, σε άλλο έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή αναφορικά με το Σχέδιο Επενδύσεων για την Ευρώπη (σ.σ. πλάνο Γιούνκερ),  αναφέρεται ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την προετοιμασία των επενδυτικών προτάσεων ανάλογα με τη νέα στρατηγική και προτεραιότητές της, ώστε να υπάρχει υψηλός βαθμός ετοιμότητας.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής της ΝΔ 'Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί «με ποια λογική η κυβέρνηση επανυποβάλει την ελληνική πρόταση για το πακέτο Γιούνκερ και από 41,5 δισ. ευρώ που ήταν η αρχική πρόταση, πλέον διεκδικεί 12- 15 δισ. ευρώ».

Όπως εξηγεί ο υπουργός Οικονομικών στο απαντητικό του έγγραφο, στο πλαίσιο του Σχεδίου Επενδύσεων για την Ευρώπη-πλάνο Γιούνκερ, αναφορικά με την κινητοποίηση πακέτου ύψους 315 δισ. ευρώ, για πρόσθετες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία την επόμενη τριετία και σύμφωνα με την πρόταση Κανονισμού Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων της ΕΕ θα δημιουργηθεί νέος «Κατάλογος Ευρωπαϊκών Επενδυτικών Σχεδίων» με τρέχοντα και πιθανά επενδυτικά έργα στην ΕΕ, χωρίς κατανομές ανά χώρα ή τομέα, καθαρά για λόγους ενημέρωσης των επενδυτών και χωρίς να θίγονται οι αποφάσεις επί των τελικών σχεδίων που θα κριθούν επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το νέο Ταμείο ή από άλλα εργαλεία, κοινοτικά ή εθνικά. Διευκρινίζεται δε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι, πέραν των ανωτέρω, είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που δεν θα περιλαμβάνονται καν στον κατάλογο (η αναγγελία και μόνο της επένδυσης μπορεί να είναι εταιρικό μυστικό).

Επισημαίνεται λοιπόν ότι δεν ισχύει πλέον και δεν συνδέεται με το πλάνο Γιούνκερ ο προηγούμενος «Δίαυλος επενδυτικών έργων στην ΕΕ» που συντάχθηκε (Δεκέμβριος 2014) από «Κοινή Ομάδα Δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Κρατών- Μελών» και περιελάμβανε συνολικά 2.000 πιθανά επενδυτικά έργα αξίας 1,3 τρισ. ευρώ, εκ των οποίων η Ελλάδα είχε υποβάλει 174 επενδυτικά έργα, συνολικού ύψους 41,5 δισ. ευρώ.

Ο προηγούμενος αυτός Δίαυλος, βρίσκεται αναρτημένος, για λόγους ενημέρωσης και μόνο, στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης (Disclaimer) η οποία αναφέρει ότι «δεν υφίστανται δεσμεύσεις για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από κανένα Κράτος- Μέλος οποιουδήποτε έργου περιλαμβάνεται στον συγκεντρωτικό κατάλογο ή σε εθνικό κατάλογο ή σε ενδεικτικά παραδείγματα έργων, και η περίληψη έργων δεν συνεπάγεται προνομιακή πρόσβαση σε εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους».

Ο κ. Βαρουφάκης ενημερώνει ως εκ τούτου τη βουλευτή ότι «η κυβέρνηση εργάζεται για την προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων ανάλογα με τη νέα στρατηγική και προτεραιότητές της, ώστε να υπάρχει υψηλός βαθμός ετοιμότητας. Η υποβολή των προτάσεων τόσο προς χρηματοδότηση όσο και προς περίληψη στον νέο κατάλογο που θα συνταχθεί, θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα οριστικοποιηθούν με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στα μέσα τρέχοντος έτους».

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90