27/03/2015
Με λεφτά των φορέων γενικής κυβέρνησης η πληρωμή μισθών και συντάξεων

 

Στην εξεύρεση του μεγαλύτερου ποσού των 1,5 δισ. ευρώ που χρειάζονταν για την καταβολή μισθών Μαρτίου και συντάξεων Απριλίου έχουν προχωρήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, «πείθοντας» φορείς να τοποθετήσουν μέρος των διαθεσίμων τους στους ειδικούς λογαριασμούς διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εν συνεχεία το Δημόσιο παίρνει τα χρήματα από τους ειδικούς λογαριασμούς διαχείρισης στα πλαίσια συμφωνιών επαναγοράς (repos) που προσφέρουν στους φορείς επιτόκιο μεγαλύτερο από αυτό που προσφέρουν οι εμπορικές τράπεζες (2,3 έως 2,5% ενώ στις εμπορικές τράπεζες το επιτόκιο είναι 0,5%, 0,6% έως 1%) ή τα επενδύει σε έντοκα γραμμάτια.

Χθες ανακοινώθηκε πως από τον ΟΑΕΔ αντλήθηκαν 120 εκατ. ευρώ, από την Αττικό Μετρό 400 εκατ. ευρώ, ενώ συμβολή είχαν και οι ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ , ΔΕΠΑ και η Περιφέρεια Αττικής.

Σημειώνεται πως προκειμένου να είναι επιπρόσθετα καλυμμένες οι διοικήσεις των φορέων που συναινούν στη μεταφορά των διαθεσίμων τους στους ειδικούς λογαριασμούς διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος η Βουλή ψήφισε προ ημερών σχετική διάταξη που προβλέπει ότι:

«Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα ΝΠΔΔ και ασφαλιστικούς φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης δύνανται να επενδύονται στο σύνολό τους σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνα επαναπώλησης/επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy/back).

»Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς, το ΝΠΔΔ ή ο ασφαλιστικός φορέας που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου».

Μια σοβαρή πάντως επίπτωση από την πρακτική αυτή του Δημοσίου για την άντληση ρευστότητας είναι η αποδυνάμωση της καταθετικής βάσης των εμπορικών τραπεζών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών στο πεντάμηνο Νοεμβρίου 2014– Μαρτίου 2015 οι καταθέσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα μειώθηκαν κατά περίπου 2,6 δισ. ευρώ από τα 13,549 δισ. ευρώ στα 10,9 δισ. ευρώ.

Πρέπει να τονισθεί πως τον Ιούλιο 2014 οι καταθέσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης άγγιζαν τα 16 δισ. ευρώ, κυρίως διότι το Δημόσιο είχε καταβάλει μεγάλο μέρος των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών του προς τους εν λόγω φορείς.

Στη βάση αυτή, η εκταμίευση των δόσεων από τους πιστωτές το ταχύτερο δυνατόν είναι επιβεβλημένη, αφενός διότι θα πρέπει να ευρεθούν χρήματα για την αναχρηματοδότηση εντόκων γραμμάτιων και την αποπληρωμή της δόσης του Απριλίου προς το ΔΝΤ, αφετέρου διότι η ταμειακή εξουθένωση των φορέων της γενικής κυβέρνησης ενδέχεται να προκαλέσει «ντόμινο» προβλημάτων εάν δεν τους επιστραφούν εγκαίρως τα επενδυμένα σε repos χρήματά τους.

 

Πηγή: finance.in.gr


efm_728x90