09/01/2014
Παρακράτηση για μισθούς έως 5.546 ευρώ

 

Μέχρι τα 5.546,80 ευρώ -που είναι το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων κατά μήνα αποδοχών του 2013- θα πρέπει να παρακρατούνται και να αποδίδονται οι ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των «νέων» (από 1/1/93) όσο και των «παλαιών» (μέχρι 31/12/92) ασφαλισμένων.

Το όριο των ασφαλιστέων αποδοχών (από το οποίο εξαιρούνται μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι για τους οποίους οι εισφορές θα συνεχίσουν να υπολογίζονται έως τις 31/12/2015 με βάση το μισθολόγιο που ίσχυε στις 31/10/2011) προβλέπει εγκύκλιος της Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδόθηκε ενόψει της υποβολής στο ΙΚΑ ενιαίας δήλωσης, αναδρομικά από την 1η Δεκεμβρίου του 2013, των εισφορών υπέρ του ΙΚΑ και του Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Με βάση το ν. 4225/2014 και την εγκύκλιο, τα ποσοστά των εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ είναι πλέον ενιαία για όλους τους μισθωτούς ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως αν είναι «παλαιοί» ή «νέοι» ασφαλισμένοι, και υπολογίζονται σε 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη (συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου). Επιπλέον ασφάλιστρα 2% και 3% επιβάλλονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά (1,25% για τον ασφαλισμένο και 0,75% για τον εργοδότη) και τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων ? λιγνιτωρυχείων, υποθαλάσσιες εργασίες, ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ (2% βαρύνει τον εργοδότη και 1% τον ασφαλισμένο). Η εισφορά των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές στα Ταμεία και βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισμένους.

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90