19/03/2015
Διευκρινίσεις για τον ορισμό της ακραίας φτώχειας

 

Διευκρινίσεις και βελτιώσεις επί του νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση ζητάει η αρμόδια επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Στην έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο επισημαίνεται ότι, καθώς δεν υπάρχει στην επιστήμη ενιαίος ορισμός για τις «συνθήκες ακραίας φτώχειας», δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για πολυδιάστατο φαινόμενο, θα έπρεπε για λόγους ασφαλείας να προβλεφθούν τα κριτήρια και οι συνθήκες που θα επιτρέπουν τον προσδιορισμό των προσώπων τα οποία εμπίπτουν στον ορισμό της ακραία φτώχειας. Διευκρινίσεις ζητούνται και αναφορικά με τον όρο «νοικοκυριά», ειδικά στο σκέλος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο εάν το άρθρο 1 του νομοσχεδίου αφορά και όσους τελούν υπό συνθήκες συμφώνου συμβίωσης, όσους συνοικούν σε μια κύρια κατοικία και δεν έχουν δεσμούς συγγένειας μεταξύ τους και τα άτομα που διαβιούν μόνα. Ειδική αναφορά γίνεται στο δικαίωμα που παρέχεται, για τις περιπτώσεις επιδότησης του ενοικίου, να μπορεί το ποσό της επιδότησης να συμψηφίζεται με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής διερωτάται αν αυτή η διαδικασία συμψηφισμού μπορεί να εφαρμόζεται τόσο για τον εκμισθωτή όσο και για τον μισθωτή μιας κατοικίας. Επίσης, ειδικά ως προς τον μισθωτή, πρέπει να διευκρινισθεί εάν δύναται να συμψηφισθεί ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, καθώς σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ουσιαστικά καταργείται η προτεινόμενη προνοιακή παροχή. Οσο για το άρθρο που αφορά την επιδότηση σίτισης μέσω κουπονιού, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η «κοινωνική επιταγή», που έχει θεσμοθετηθεί από το 2014 και η οποία ενσωματώνει την αξία συγκεκριμένου προγράμματος που την ενεργοποιεί αποκλειστικά για την απολαβή των συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr


efm_728x90