18/03/2015
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το δημόσιο τομέα

 

Την άρση του θεσμού της επίταξης, αλλαγές στις πειθαρχικές διαδικασίες, την επαναφορά στην υπηρεσία του προσωπικού που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου εσωτερικών που τέθηκε σε διαβούλευση έως την Τρίτη 24/3.

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης, Γιώργος Κατρούγκαλος, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα μέρη:

- το Μέρος Α εισάγει μέτρα εκδημοκρατισμού και εξορθολογισμού της διοίκησης και μέτρα που αφορούν στις σχέσεις κράτους και κοινωνίας, όπως η επαναρύθμιση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, του θεσμού της επίταξης προσωπικών υπηρεσιών (Κεφάλαιο Α-1), διατάξεις που ρυθμίζουν σε νέα, δημοκρατικότερη βάση τις σχέσεις στο εσωτερικό της διοίκησης, με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο δημόσιο (Κεφάλαιο Α-2).

- Με το Κεφάλαιο Α-3 επιδιώκεται ο εξορθολογισμός του πειθαρχικού δικαίου και η αποκατάσταση των συνταγματικών αρχών που διέπουν την πειθαρχική διαδικασία και ιδίως του τεκμηρίου αθωότητας.

- Το Μέρος Γ «Αποκατάσταση αδικιών – Επαναφορά προσωπικού-Κινητικότητα» επανασυστήνει υπηρεσίες και κλάδους που είχαν καταργηθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία αξιολόγησης, και επαναφέρει στην υπηρεσία το προσωπικό που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα.

- Τέλος, το Μέρος Δ περιλαμβάνει ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδίως επί θεμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η δημόσια διαβούλευση θα περατωθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 στις 14:00

 

Πηγή: www.euro2day.gr


efm_728x90