18/03/2015
Παρατείνεται για 6 μήνες η ισχύς της εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας

 

Τροπολογία με την οποία παρατείνεται η κανονιστική ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), επεκτείνεται δηλαδή η μετενέργεια, στους έξι μήνες μετά τη λήξη της, κατάθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Παναγιώτης Σκουρλέτης, στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Το θέμα είχε τονίσει στη συνάντησή της με τον υπουργό η διοίκηση της ΓΣΕΕ, επισημαίνοντας ότι η τελευταία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) λήγει -δεδεμένης της τρίμηνης μετενέργειας- στις 31 Μαρτίου.

Μάλιστα η ΓΣΕΕ, υπενθύμισε ότι έχει ήδη απευθύνει πρόσκληση για διαπραγμάτευση στους εργοδότες, χωρίς βέβαια να έχει αυταπάτες ως προς τι μπορεί να πετύχει, αν δεν αλλάξει το πλαίσιο στο οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις.

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που έθεσε μετ' επιτάσεως στον υπουργό την αναγκαιότητα άμεσης επαναφοράς του συνόλου του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Πάντως, στο ζήτημα επαναρρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και της αλλαγής του θεσμικού πλασίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αναφέρεται και ο υπουργός σημειώνοντας στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας:

«Σε μια ούτως ή άλλως μεταβατική περίοδο επαναρρύθμισης του συνολικού θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογικής αυτονομίας, η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει επιπλέον χρόνο στους βασικούς κοινωνικούς εταίρους της χώρας να πραγματώσουν τον θεσμικό τους ρόλο ως των κοινωνικών παραγόντων που κατ΄ εξοχήν και κατά προτεραιότητα δύνανται να γνωρίζουν την υφιστάμενη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα».

Η τροπολογία

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της τροπολογίας «οι κανονιστικοί όροι Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που έληξε ή καταγγέλθηκε, ισχύουν για ένα εξάμηνο από τη λήξη ή καταγγελία και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό».

Σημειώνεται ότι μετά τη μείωση της μετενέργειας σήμερα οι κανονιστικοί όροι ισχύουν για ένα τρίμηνο μετά τη λήξη της σύμβασης.

Επίσης στη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία σημειώνεται ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη στο κρατικό προϋπολογισμό και στους προϋπολογισμούς φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Στην έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης αναφέρεται ότι ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη ο θεσμικός και κοινωνικός διάλογος για την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του συνολικού θεσμικού πλαισίου οργάνωσης της συλλογικής αυτονομίας είναι αναγκαία η διασφάλιση της συνέχειας και επικαιροποίησης, ενός ελάχιστου πλαισίου επαγγελματικών ρυθμίσεων που θα παρέχει ένα στοιχειώδες πλέγμα κοινωνικής προστασίας, ως προς τους βασικούς, γενικά ισχύοντες όρους αμοιβής και εργασίας.

Αναφέρεται επίσης ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται στους βασικούς κοινωνικούς εταίρους επαρκές χρονικό όριο διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επεξεργαστούν ένα βασικό πλέγμα κανονιστικών ρυθμίσεων, προσαρμοσμένο στις επιτακτικές σήμερα ανάγκες της κοινωνίας και τις ιδιαίτερες συνθήκες της εθνικής οικονομίας και αγοράς εργασίας.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90