07/03/2015
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους 1 δισ. ευρώ στις 11/3/15

 

Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) τρίμηνης διάρκειας ύψους 1 δισ. ευρώ στις 11 Μαρτίου, είπε την Παρασκευή ο ΟΔΔΗΧ.

Ως ημερομηνία διακανονισμού για την δημοπρασία ορίστηκε η 13η Μαρτίου, όταν λήγουν παλαιότερα έντοκα ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων τρίμηνης διάρκειας, τον Φεβρουάριο, είχε διαμορφωθεί στο 2,5%.

Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

Η Αθήνα, υπενθυμίζει το Reuters, έχει στην κυκλοφορία έντοκα γραμμάτια ύψους 15 δισ. ευρώ περίπου, που αναχρηματοδοτεί τακτικά με την βοήθεια των ελληνικών τραπεζών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, λήξεως 12 Ιουνίου 2015.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90