06/03/2015
Αποτελέσματα ελέγχων ΣΔΟΕ για τον Φεβρουάριο 2015

 

Στα πλαίσια των ελέγχων της Γ.Γ.Δ.Ε. για τον μήνα Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν:

 

1. Από την Υπηρεσία  Διασφάλισης  Δημοσίων Εσόδων   (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)  307 προληπτικοί  έλεγχοι επιχειρήσεων, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 125 από αυτές  με ποσοστό παραβατικότητας  41%. Συνολικά διαπιστώθηκαν 484 φορολογικές παραβάσεις.

 

2. Από την Γενική Διεύθυνση Τελωνίων & Ε.Φ.Κ. :

 

• Κατασχέσεις  30.334.000 τεμαχίων  τσιγάρων, 200 χιλιόγραμμων  ναρκωτικής ουσίας KHAT, 1.060 λίτρων αλκοολούχων ποτών και 36.285 τεμαχίων παραποιημένων εμπορευμάτων.

• Είσπραξη προστίμων  από το Β’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης 3.526.110 € και καταλογισμός προστίμων  από το Τελωνείο Λαυρίου  1.056.945 € για υποθέσεις   λαθρεμπορίας  καπνικών προϊόντων.

• Διαπίστωση  25 παραβάσεων παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσίμων συνολικού ποσού 700.000 €.

 

Πηγή:


efm_728x90