25/02/2015
Τι προβλέπει για τα φορολογικά η λίστα Βαρουφάκη - Ποιες δεσμεύσεις περιλαμβάνει

 

Χωρίς καμία αναφορά στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την αντικατάστασή του από τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας καθώς και στην αύξηση του αφορολογήτου ορίου στις 12.000 ευρώ κατατέθηκε η πρόταση του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, η οποία εγκρίθηκε από το Eurogroup. Αντίθετα υπάρχει σαφής πρόβλεψη για την εφαρμογή νέας ρύθμισης για την αποπληρωμή οφειλών στο Δημόσιο.

Ιδιαίτερο βάρος όμως θα πέσει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ειδικότερα στο κυνήγι του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων και τσιγάρων.

Ωστόσο, διευκρινίσεις χρειάζονται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για το τι πρόκειται να αλλάξει στον ΦΠΑ καθώς υπάρχει η προηγούμενη εμπειρία με το «mail Χαρδούβελη» όπου προέβλεπε αυξήσεις στους χαμηλούς συντελεστές που επιβάλλονται στα τουριστικά καταλύματα (από 6,5% σήμερα στο 13%).

Στο κείμενο του κ. Βαρουφάκη υπάρχει σαφής αναφορά στη δέσμευση που αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για εξορθολογισμό ή αναθεώρηση του πλαισίου του ΦΠΑ, και αυτό περνάει όπως προκύπτει από τη σχετική παράγραφο μέσω των συντελεστών που επιβάλλονται σήμερα σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Όμως, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω που να υποδηλώνει για παράδειγμα ότι κάποιοι συντελεστές θα αυξηθούν ή θα καταργηθούν άλλες διατάξεις που είναι ευνοϊκές ως προς το καθεστώς του ΦΠΑ, όπως για παράδειγμα είναι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά του Αιγαίου, κάτι για το οποίο είχε δεχθεί σημαντικές πιέσεις η προηγούμενη κυβέρνηση.

Στο κείμενο του κ. Βαρουφάκη υπάρχει σαφής δέσμευση για περιορισμό των εξαιρέσεων και κατάργηση των αδικαιολόγητων εκπτώσεων. Ως ασφαλιστική δικλίδα ο υπουργός Οικονομικών έχει προσθέσει ότι θα υπάρξει αποφυγή πολιτικών με αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική δικαιοσύνη. Και αυτό όμως επιδέχεται ποικίλες ερμηνείες.

Σημαντικές αλλαγές θα επέλθουν και στη φορολογία εισοδήματος των πολιτών καθώς μία προσεκτική ανάγνωση του νέου κειμένου που εστάλη στις Βρυξέλλες αποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλεψη για εκσυγχρονισμό του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με κατάργηση όλων των εξαιρέσεων και αντικατάστασή τους με κοινωνικές μεταβιβάσεις - επιδόματα όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ που δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κείμενο που εστάλη στις Βρυξέλλες. Αρμόδιοι παράγοντες από το υπουργείο Οικονομικών σημειώνουν ότι δεν αναφέρεται στο κείμενο όχι γιατί δεν θα συμβεί αλλά ότι το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί στο 2ο εξάμηνο του έτους και θα συμφωνηθεί στο νέο «Συμβόλαιο» με τους εταίρους τον Ιούνιο.

Το ίδιο ισχύει σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες και για την αύξηση του αφορολογήτου στις 12.000 ευρώ. 

Αναλυτικά στη λίστα Βαρουφάκη, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται για:

Τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος του ΦΠΑ ως προς τη διοίκηση και την επιβολή του φόρου. Θα καταβληθούν στιβαρές προσπάθειες για τη βελτίωση της συλλογής και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής κάνοντας πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών. Η πολιτική για τον ΦΠΑ θα πρέπει να εξορθολογιστεί και οι συντελεστές θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν με τρόπο που μεγιστοποιεί τα πραγματικά έσοδα, χωρίς αρνητικές συνέπειες στην κοινωνική δικαιοσύνη, και με σκοπό τον περιορισμό των απαλλαγών και την εξάλειψη παράλογων εκπτώσεων.

Την τροποποίηση της φορολογίας των συλλογικών επενδύσεων και του καθεστώτος των δαπανών του φόρου εισοδήματος οι οποίες θα ενσωματωθούν στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος.

Τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής και «διάλυση» (disbanding) της φορολογικής ασυλίας.

Τον εκσυγχρονισμό του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και εξάλειψη από αυτόν των φορολογικών απαλλαγών με αντικατάστασή τους, όπου είναι απαραίτητο, με μέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Την αποφασιστική επιβολή και βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing).

Τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας στο σκέλος της φορολογικής συμμόρφωσης ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα τμήματα της κοινωνίας, και ειδικά τα εύρωστα, θα συμβάλουν δίκαια στη χρηματοδότηση των δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών και των διεθνών εταίρων, μια βάση δεδομένων πλούτου που βοηθά τις φορολογικές αρχές να εκτιμούν την ακρίβεια των προηγούμενων φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος.

 

Πηγή: finance.in.gr


efm_728x90