18/02/2015
Ανακοίνωση ΟΕΕ προς τους λογιστές φοροτεχνικούς που υπέβαλαν αίτηση για την απόκτηση της Α’ Τάξης

 

Η Επιτροπή Σεμιναρίων του Ν.3470/2006 στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4152/13, αφού εξέτασε τις ηλεκτρονικά υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κατήρτισε τον πίνακα των υποψηφίων που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση.

Όσοι δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, έχουν απορριφθεί διότι δεν είχαν συμπληρώσει την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε λογιστικό - φοροτεχνικό αντικείμενο από την λήψη της προηγούμενης τάξης σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των λογιστών - φοροτεχνικών, πτυχιούχων των Τμημάτων Λογιστικής των ΤΕΙ που κατά την δημοσίευση του Ν.4152/2013 ήταν κάτοχοι της Γ τάξης δεν έγιναν δεκτές, καθώς η προτεινόμενη από το ΟΕΕ σχετική τροπολογία δεν ψηφίσθηκε ακόμα από τη Βουλή.

Σχετικά με διευκρινίσεις ή επανεξέταση της αίτησης τους οι λογιστές - φοροτεχνικοί έχουν την δυνατότητα να στείλουν email ( mgavatha@oe-e.gr, asoldatou@oe-e.gr) ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 210 5229457, 210 5202277 μέχρι την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2015.

 

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ

 

Πηγή: www.oe-e.gr


efm_728x90