13/02/2015
Στο 38,11% η πτώση τιμών των διαμερισμάτων την περίοδο 2008-2014

 

«Η Ελλάδα είχε και εξακολουθεί να έχει τον υψηλότερο μέσο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών εργασίας σε σχέση με την ΕΕ-15, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Στο 3ο τρίμηνο του 2014, ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος δούλευε κατά μέσο όρο περίπου 5,5 περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως από τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαίο. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με το επίπεδο της εγχώριας παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να ερμηνευτεί ως ένδειξη χαμηλής παραγωγικότητας», εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές της Eurobank, στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

Σχετικά με την αγορά ακινήτων αναφέρουν ότι «στο 4ο τρίμηνο του 2014 ο ετήσιος ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων παρουσίασε επιβράδυνση από -7,12% στο 3ο τρίμηνο στο -5,83%. Από το 4ο τρίμηνο του 2008 μέχρι και το 4ο τρίμηνο του 2014 η συσσωρευμένη πτώση των τιμών των διαμερισμάτων προσεγγίζει το -38,11%». «Η συγκεκριμένη πτώση, παράλληλα και με το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη χώρας μας ισοδυναμεί με ένα αρνητικό αποτέλεσμα πλούτου το οποίο οδηγεί σε μείωση της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών», εκτιμούν οι αναλυτές.

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90