30/01/2015
Ανακοίνωση για απογραφή στο ΓΕΜΗ

 

Από 02.02.2015 παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώνουν μόνοι τους την ηλεκτρονική απογραφή εταιρειών στο ΓΕΜΗ και στη συνέχεια να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα.

Σημειώνεται ότι η σχετική προθεσμία έχει λήξει ήδη την 31.12.2012, ωστόσο εξακολουθεί η δυνατότητα των υπόχρεων να απογράφονται μέσω του www.businessportal.gr και με χρήση κωδικών TAXIS.

 

Πηγή:


efm_728x90