28/01/2015
Έλεγχος πόθεν έσχες για 17 υπαλλήλους της ΓΓΔΕ

 

Θετικός είναι ο απολογισμός έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2014, με τους περαιωμένους ελέγχους για παραβατική συμπεριφορά υπαλλήλων της να ξεπερνούν το στόχο κατά 84%, καθώς ολοκληρώθηκαν και οι πολλές υποθέσεις από τα προηγούμενα έτη.

Για έλεγχο πόθεν έσχες παραπέπονται 17 υπάλληλοι με εμβάσματα στο εξωτερικό. Πρόκειται για 15 εφοριακούς, έναν υπάλληλο της κτηματικής εταιρίας και έναν της χημικής εταιρίας για τους οποίους δόθηκε εντολή ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης. Παράλληλα έλεγχοι διενεργούνται σε 167 υπαλλήλους που διέπραξαν πειθαρχικά παραπτώματα.

«Η παρακαταθήκη του 2014 δημιουργεί την πεποίθηση ότι η αποτελεσματικότητα της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων διαρκώς θα βελτιώνεται και θα καταξιώνεται ως ένας ισχυρός παράγοντας διαμόρφωσης υπηρεσιακής συνέπειας, εφαρμογής νόμων, εξυπηρέτησης του πολίτη και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης σχέσεων κράτους-πολίτη» σημείωσε η γγ Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων έχει ως αποστολή τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα καθώς και τη διασφάλιση της νόμιμης συμπεριφοράς των υπαλλήλων των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ.

Ετήσιος απολογισμός έργου

Από την έκθεση απολογισμού έτους 2014 του έργου και των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία υποβλήθηκε στη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου στις 20/01/2015, προκύπτουν σημαντικά αποτελέσματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οι εντολές ελέγχου που έχουν εκδοθεί και περαιωθεί, από τα 2 τμήματα της Δ/νσης Αθηνών (ΔΕΣΥΠ) και της Υποδιεύθυνσης Θεσσαλονίκης (ΥΠΟΔΕΣΥΠ), φθάνουν τις 213 και τις 278 αντιστοίχως.

Ο αυξημένος αριθμός περαιωμένων υποθέσεων (278), οφείλεται και στο γεγονός ότι εντός του έτους 2014 παρελήφθη σημαντικός αριθμός ανεκτέλεστων εντολών από τα προηγούμενα έτη.


17 υπάλληλοι παραπέμφηκαν για έλεγχο πόθεν έσχες

Οι περαιωμένοι έλεγχοι για παραβατική συμπεριφορά υπαλλήλων, ξεπέρασαν το στόχο κατά 84%.

Τα πορίσματα των ελέγχων παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων διαβιβάστηκαν για περαιτέρω ενέργειες ως ακολούθως:

•18 Πορισματικές εκθέσεις διαβιβάστηκαν στον Εισαγγελέα λόγω Εισαγγελικών Παραγγελιών
• 7 περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν Ποινικά Αδικήματα διαβιβάστηκαν στον Εισαγγελέα
• 11 περιπτώσεις ΕΔΕ που αφορούν 12 υπαλλήλους που διαπιστώθηκαν Πειθαρχικά Παραπτώματα, διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις περαιτέρω ενέργειες (πειθαρχικό συμβούλιο και επιβολή ποινών).

Σημειώνεται ότι από την επεξεργασία των πορισμάτων του ελέγχου που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι 17 υπάλληλοι που είχαν εμβάσματα στο εξωτερικό παραπέμφθηκαν για έλεγχο «πόθεν έσχες», εκ των οποίων:

•15 εφοριακοί
•1 της κτηματικής υπηρεσίας
•1 της χημικής υπηρεσίας
για τους οποίους εκδόθηκαν εντολές ελέγχου περιουσιακής κατάστασης.

Επίσης η κατανομή των 167 υπάλληλων που διέπραξαν τα πειθαρχικά παραπτώματα, εμφανίζεται ακολούθως:

* 148 υπάλληλοι της ΓΓΔΕ ανά κλάδο υπαλλήλων:
* 126 εφοριακοί
* 19 τελωνειακοί
* 1 χημικός
* 2 οικονομικοί επιθεωρητές
* 19 υπάλληλοι εποπτευομένων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Με αφορμή την έκθεση ετήσιου απολογισμού για το 2014, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επισήμανε ότι: «η ένταξη της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων στο Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμής θα διευκολύνει το έργο των Οικονομικών Επιθεωρητών και θα συμβάλει αποφασιστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.»

» Η παρακαταθήκη του 2014 δημιουργεί την πεποίθηση ότι η αποτελεσματικότητα της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων διαρκώς θα βελτιώνεται και θα καταξιώνεται ως ένας ισχυρός παράγοντας διαμόρφωσης υπηρεσιακής συνέπειας, εφαρμογής νόμων, εξυπηρέτησης του πολίτη και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης σχέσεων κράτους-πολίτη».

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90