23/01/2015
Ανακοίνωση Ο.Ε.Ε σχετικά με την αυτεπάγγελτη εγγραφή των μελών από τα Εμπορικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια

 

Ενημερώνουμε τους λογιστές–φοροτεχνικούς, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στους οποίους στάλθηκαν ατομικές –ειδοποιήσεις οφειλομένων συνδρομών οι οποίες προκύπτουν από την αυτεπάγγελτη εγγραφή τους από τα Εμπορικά και Επαγγελματικά  Επιμελητήρια , ότι μετά από παρέμβασή μας για την απαράδεκτη ενέργεια  τους να εγγράφουν ως μέλη επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο  ΟΕΕ, οι παραπάνω οφειλές θα διαγράφονται με την προσκόμιση βεβαίωσης από το ΟΕΕ ότι είναι μέλη του.

 

Πηγή:


efm_728x90