21/01/2015
Δυσοίωνες προβλέψεις των συμβούλων μάνατζμεντ για τις εξελίξεις της οικονομίας

 

Επιδείνωση των προβλέψεων των συμβούλων μάνατζμεντ για τις εξελίξεις στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη το επόμενο δωδεκάμηνο καταγράφει το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ο δείκτης εμπιστοσύνης (GMCCI) του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ). Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του ΣΕΣΜΑ, η γενική εικόνα που προκύπτει από την έρευνα σε εταιρείες-μέλη του συνδέσμου (η οποία διεξήχθη τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου) είναι ότι η επιδείνωση των προσδοκιών που κατεγράφη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 συνεχίστηκε.

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του ισοζυγίου «θετικών» - «αρνητικών» απαντήσεων για τα πέντε μεγέθη του GMCCI - Οικονομική Συγκυρία περιορίστηκε σε μόλις 3,8 από 36,9 το προηγούμενο τρίμηνο. Η απότομη αυτή κάμψη οφείλεται σε μειώσεις όλων ανεξαιρέτως των συνιστωσών του δείκτη (ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, ποσοστό ανεργίας, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ρυθμός μεταβολής των τιμών).

Μεγαλύτερη απαισιοδοξία επικράτησε για τη μεγέθυνση της οικονομίας και για τις ιδιωτικές επενδύσεις, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας για την οικονομική πολιτική. Και στα δύο αυτά μεγέθη οι «αρνητικές» απαντήσεις ξεπέρασαν τις «θετικές».

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά στις προβλέψεις για τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, παρά τις ενθαρρυντικές εξελίξεις στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ - το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο κατεγράφη αναιμικός μεν, αλλά θετικός ρυθμός μεγέθυνσης - οι προσδοκίες των συμβούλων για την ανάπτυξη μετά από ένα χρόνο είναι πολύ απαισιόδοξες. Συγκεκριμένα, περισσότερες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης θα επιβραδυνθεί από όσες εκτιμούν ότι θα υπάρξει επιτάχυνση.

Ωστόσο, η πλειονότητα εξακολουθεί να προβλέπει ότι η αργή ανάκαμψη της οικονομίας θα συνεχιστεί. Στην επιδείνωση αυτή συνέβαλε αφενός η απότομη μείωση του μεριδίου εκείνων που θεωρούν ότι η μεγέθυνση της οικονομίας θα επιταχυνθεί από 50,0% το τρίτο τρίμηνο σε 22,9% τώρα και αφετέρου η εκτίναξη του ποσοστού όσων προβλέπουν βραδύτερη άνοδο του ΑΕΠ, από 2,0% σε 29,2%.

Περισσότερη απαισιοδοξία καταγράφεται και για την ανεργία, παρά την ελαφρά κάμψη της κατά τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, μειώθηκε το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση της, ενώ αυξήθηκε, απότομα μάλιστα, το μερίδιο αυτών που προβλέπουν υψηλότερη ανεργία σε ένα χρόνο. Έτσι, το ισοζύγιο «θετικών» - «αρνητικών» απαντήσεων μειώθηκε από 26,5 σε 17,0.

Οι απόψεις αυτές είναι συμβατές με αυτές περί του ρυθμού μεγέθυνσης, καθώς η δημιουργία θέσεων εργασίας εξαρτάται από τις μεταβολές της οικονομικής δραστηριότητας. Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι περισσότερες επιχειρήσεις προβλέπουν μείωση της ανεργίας από όσες αύξηση.

Αναφορικά με τις προβλέψεις για ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, το ισοζύγιο αισιοδοξίας για τις ιδιωτικές επενδύσεις έγινε για πρώτη φορά αρνητικό το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Η αρνητική αυτή εξέλιξη συνδέεται ασφαλώς με τις προσδοκίες για το ΑΕΠ που αναλύθηκαν προηγουμένως. Υπάρχει ωστόσο ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων 40,8% που εκτιμά ότι η επενδυτική δραστηριότητα δεν θα μειωθεί περισσότερο. Το γεγονός αυτό είναι κάπως ενθαρρυντικό δεδομένου ότι οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

Επιδείνωση των προσδοκιών σημειώθηκε και όσον αφορά τις εξαγωγές, μέγεθος κρίσιμο για την αναδιάταξη της ελληνικής οικονομίας. Το προηγούμενο τρίμηνο η διαφορά «θετικών» - «αρνητικών» απαντήσεων ήταν 46,0. Η τελευταία έρευνα κατέγραψε διαφορά μόλις 18,4, η οποία οφείλεται στη μείωση του ποσοστού όσων περιμένουν αύξηση εξαγωγών σε ένα χρόνο από σήμερα και σε αύξηση των ποσοστών στασιμότητας και μείωσης.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις, 66,7%, προβλέπουν ότι ο αποπληθωρισμός που ξεκίνησε το 2013 θα συνεχιστεί, εκτίμηση που είναι συμβατή με αυτές περί ΑΕΠ, κλπ. Ταυτοχρόνως, η διαφορά μεταξύ «θετικών» - «αρνητικών» απαντήσεων περιορίστηκε 12,0 σε 8,3.

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90