20/01/2015
"Αδειάζει" από ανέργους ο ΟΑΕΔ

 

Άλλο… όνομα θα πρέπει να αναζητήσει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) από εδώ και στο εξής.

Και αυτό γιατί, παρά την επίμονη μαζική ανεργία (25,5% στο γ’ τρίμηνο του 2015), κάτω από τους… μισούς από όσους είχαν κάποιο λόγο κατά την προηγούμενη επταετία να πηγαίνουν κάθε μήνα σε κάποιο από τα τοπικά παραρτήματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) είτε για να λάβουν το επίδομα ανεργίας, είτε για να καταθέσουν κάποια αίτηση για συμμετοχή σε ένα από τα προγράμματα απασχόλησης, θα συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο κατά την επόμενη επταετία, ξεκινώντας από φέτος.

Δύο είναι οι βασικοί λόγοι για την ανάγκη... επαναπροσδιορισμού του ΟΑΕΔ ;
· Από το 2010, οπότε και εισήλθε η ελληνική οικονομία στη βαθιά ύφεση, μέχρι φέτος έχει πέσει πάνω από  50% το πλήθος των ατόμων που δικαιούνται κάποιο επίδομα ανεργίας, κοινό ή εποχικό, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού τα κονδύλια για τα επιδόματα ανεργίας έχουν πέσει από τα 2,188 δισ. ευρώ που ήταν το 2012 στο 1 δισ. ευρώ το 2014!

· Την ίδια στιγμή, το νέο ΕΣΠΑ προβλέπει πως το πλήθος των ατόμων που θα ωφεληθούν από κάποιο από τα προγράμματα απασχόλησης κατά την  νέα προγραμματική περίοδο θα είναι επίσης υποδιπλάσιο σε σχέση με εκείνο που ήταν κατά μέσο όρο στην περίοδο 2007-13), ενώ οι διαθέσιμοι κοινοτικοί πόροι θα είναι κατά 17-18% λιγότεροι.
 
Συνεπώς στο μισό έχουν πέσει όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, ενώ στο μισό θα πέσουν όσοι συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα απασχόλησης, την ίδια στιγμή που η ανεργία θα χρειαστεί να φτάσουμε στο … 2018 για πέσει κοντά στο 15%, σύμφωνα τουλάχιστον με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
 
Πιο αναλυτικά:
Οι επιδοτούμενοι από το 26,4% των εγγεγραμμένων του ΟΑΕΔ που ήταν το Νοέμβριο του 2010 μειώθηκαν στο 11,3%  το Νοέμβριο του 2014. Και αυτό λόγω της εκτίναξης των μακροχρόνια ανέργων (σ.σ. άνεργοι πάνω από 12 μήνες που δεν δικαιούνται κοινό επίδομα ανεργίας).

Συγκεκριμένα:
Το Νοέμβριο του 2010, το σύνολο των ανέργων που ήταν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχονταν σε 773.344. Από αυτούς μόλις οι 258.642 ή το 33,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Παράλληλα, οι 206.779 ή το 26,4% του συνόλου επιδοτούνται με κάποιο επίδομα ανεργίας (40,0% των βραχυχρόνια ανέργων).

Ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά, το Νοέμβριο του 2014, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ ανήλθε στις 1.060.067. Από αυτούς οι 519.081 ή το 48,9% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Παράλληλα, μόλις 120.353 άνεργοι ή το 11,3% του συνόλου επιδοτούταν με κάποιο επίδομα ανεργίας  (29,7% των βραχυχρόνια ανέργων).
 
Σύμφωνα με μετρήσεις υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΑΕΔ, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων απασχόλησης κατά μέσο όρο κατά τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, θα ανέρχονται μόλις στο 6% (ή 65.000) συνόλου των ανέργων κατά μέσο όρο κάθε χρόνο  από το 17% (110.000) που ήταν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007 -13).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις παρούσες  εκτιμήσεις του υπ. Εργασίας εκείνοι που θα ωφεληθούν από τα νέα προγράμματα απασχόλησης του ΕΣΠΑ θα ανέλθουν περίπου στους 450.000 την περίοδο 2014 – 20. Αντίθετα, την  περίοδο 2007 – 13 έφτασαν τους 790.000. Ωστόσο το μέσο ποσοστό των ανέργων την περίοδο 2007 – 13 ήταν μικρότερο σε σχέση με εκείνο που προβλέπεται για ολόκληρη σχεδόν την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014 – 18). Κατά την προηγούμενη επταετία το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 15,1% του εργατικού δυναμικού, ενώ το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας το 2014 – 18 προβλέπεται στο… 19,9%.

 

Πηγή: www.capital.gr


efm_728x90