25/08/2015
Τα stress tests των τραπεζών με ήπιες παραδοχές

 

Ηπιες θα είναι οι παραδοχές σε ό,τι αφορά το βασικό σενάριο της άσκησης προσομοίωσης που διεξάγουν οι ελληνικές τράπεζες, ώστε να προκύψει το μέγεθος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Θα πρέπει όμως να υπογραμμισθεί πως οι ευρωπαϊκές αρχές «δανείστηκαν» αυτές τις παραδοχές αυτούσιες από το πρόγραμμα διάσωσης και τις ενσωμάτωσαν στα stress tests των ελληνικών τραπεζών, παρά τον αρχικό προβληματισμό περί διαφοροποίησης αυτών των παραδοχών.

Βάσει αυτών των παραδοχών, οι τράπεζες θα πρέπει να υπολογίσουν και να ενσωματώσουν στις προβλέψεις τους τις προοπτικές για την οικονομία μέχρι και το 2017. Οι παραδοχές αυτές βλέπουν ύφεση 2,3% για το 2015, 1,3% για το 2016 και ανάπτυξη 2,7% για το 2017.

Την ίδια στιγμή η ανεργία υπολογίζεται στο 26,9% για το τρέχον έτος, στο 27,1% το 2016 και υποχώρησή της στο 25,7% το 2017.

Αποτελέσματα

Τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας δεν έχουν ακόμη πάντως παραλάβει τις υποθέσεις των ευρωπαϊκών αρχών σε ό,τι αφορά το ακραίο σενάριο της άσκησης. Χρόνος βάσης των stress tests αποτελεί ο Ιούνιος του 2015, αν και τα αποτελέσματα των τραπεζών ενδέχεται να καθυστερήσουν ως προς τη δημοσιοποίησή τους. Θεωρητικά -όπως και στα προηγουμενα stress tests- είναι πιθανόν με υπουργική απόφαση οι τράπεζες να δημοσιοποιήσουν στοιχεία όχι στο τέλος Αυγούστου, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για όλες τις εισηγμένες εταιρείες, αλλά μέχρι και έναν μήνα αργότερα, δηλαδή μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Η σχετική απόφαση εφόσον υπάρξει θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι παραπάνω ήπιες παραδοχές ως προς το βασικό σενάριο των stress tests διευκολύνει τα πιστωτικά ιδρύματα, αφού από τις αρχές του δεύτερου τριμήνου οι τράπεζες είχαν περίπου καταλήξει σε αυτές τις προβλέψεις και μερικώς τις είχαν ενσωματώσει στα οικονομικά τους μεγέθη.

Τα στοιχεία τόσο για το ΑΕΠ όσο και για την ανεργία είναι εκείνα που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις των τραπεζών για την πορεία των καταθέσεων αλλά και για την πορεία των κόκκινων δανείων. Οι τράπεζες αναμένουν τώρα τις προβλέψεις των Αρχών που θα ισχύσουν ως προς το ακραίο σενάριο, ώστε μαζί με τα προηγούμενα να ολοκληρώσουν την προβολή στο άμεσο μέλλον, που θα αποτελέσει και τη βάση για τα stress tests.

Οκτώβριος

Ολα τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν δοθεί στις Αρχές μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου η άσκηση προσομοίωσης θα έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Οι χρόνοι είναι ταχύτατοι, με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση μόνον οι ελληνικές τράπεζες υποβάλλονται σε τέτοιου είδους άσκηση σε αντίθεση με ότι έγινε ένα χρόνο νωρίτερα, όταν τα stress tests αφορούσαν όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες στο πλαίσιο της τραπεζικής ενοποίησης.

Η ΕΚΤ προγραμματίζει νέα άσκηση για ορισμένες από τις τράπεζες της Ε.Ε. και όχι για όλες μέσα στο 2016, χωρίς να έχει ανακοινώσει τους χρόνους της άσκησης αυτής. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις αν οι συστημικές τράπεζες θα μετέχουν και σε αυτήν την άσκηση ή όχι.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκτιμήσεις για τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες δεν έχουν μεταβληθεί. Οι εκτιμήσεις αυτές μιλούν για 25 δισ. ευρώ κατ' ανώτατο ποσό. Η κατάρρευση, πάντως, των τιμών των μετοχών συνεπεία των capital controls και των περιορισμένων εργασιών των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν επηρεάζουν τα tests.

Πολλά όμως από τα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της άσκησης δεν έχουν καθοριστεί ακόμη. Ως τέτοια κρίνονται η παραδοχή επιστροφής καταθέσεων μέσα στο 2015 και το α' τρίμηνο του 2016, αλλά κυρίως ο τρόπος διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παράμετρο των κόκκινων δανείων, τα οποία προσαυξάνονται με γοργούς ρυθμούς, μεγάλη σημασία έχει η ταχύτατη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου με βάση το μνημόνιο και κυρίως το ενδεχόμενο δημιουργίας bad bank για τα κόκκινα δάνεια που αφορούν επιχειρήσεις.

Το ενδεχόμενο άρσης των capital controls είναι εξαιρετικά μικρό και δεν είναι κάτι που θα συζητηθεί πριν από την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Ας σημειωθεί πως οι τράπεζες έχουν ήδη χορηγήσει τα στοιχεία που αφορούν στην ποιότητα του ενεργητικού τους. Ο έλεγχος της ποιότητας του ενεργητικού (AQR) θα προηγηθεί των stress tests και θα ενσωματωθεί σε αυτά, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν πρόκειται να ανακοινωθεί επισήμως.

Παραδοχές

Οι ήπιες παραδοχές ως προς το βασικό σενάριο των stress tests διευκολύνουν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ολα τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν δοθεί στις Αρχές μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου η άσκηση προσομοίωσης θα έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Στην παρούσα φάση μόνον οι ελληνικές τράπεζες υποβάλλονται σε τέτοιου είδους άσκηση σε αντίθεση με ότι έγινε ένα χρόνο νωρίτερα, όταν τα stress tests αφορούσαν όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες στο πλαίσιο της τραπεζικής ενοποίησης.

Κόκκινα δάνεια

Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, μεγάλη σημασία έχει η ταχύτατη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου με βάση το μνημόνιο και κυρίως το ενδεχόμενο δημιουργίας bad bank για τα δάνεια που αφορούν επιχειρήσεις.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90