17/01/2015
Συνεχίζεται η βελτίωση των δεικτών της οικονομίας

 

Η συνεχιζόμενη βελτίωση των δεικτών οικονομικής συγκυρίας σε συνδυασμό με τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του οικονομικού περιβάλλοντος σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους, παρά την υποχώρηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο 2014, αναφέρει στην εβδομαδιαία οικονομική της ανάλυση η Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει στην έκθεσή της η τράπεζα, σημεία σταδιακής σταθεροποίησης παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, καθώς τον Οκτώβριο, σε μηνιαία βάση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,2% και ο αριθμός των ανέργων κατέγραψε μείωση κατά 1,1% με αποτέλεσμα το ποσοστό της ανεργίας να υποχωρήσει σε 25,8% από 27,8% τον Οκτώβριο 2013. Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης της Βιομηχανίας αυξήθηκε σημαντικά τον Νοέμβριο κατά 2,3% σε ετήσια βάση με κύριο μοχλό ανόδου τη μεταποιητική παραγωγή (αύξηση 5,5%). Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση (+30,1%) των νέων εγγραφών ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων το 2014 και ειδικότερα τον Δεκέμβριο 2014, όταν οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 62% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014, και εξαιρουμένων των εσόδων από τις μεταφορές κερδών του Ευρωσυστήματος Κεντρικών Τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα (που ανήλθαν σε € 2,7 δισ. το 2013 και θα διαμορφωθούν σε € 2,4 δισ. το 2014 και θα επιστραφούν εάν η χώρα εξακολουθήσει να είναι σε πρόγραμμα), το 2014 τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε €46,6 δισ. έναντι στόχου για € 47,7 δισ. Η απόκλιση από τον στόχο, πέραν του γεγονότος ότι οι επιστροφές φόρων ήταν κατά € 234 εκατ. μεγαλύτερες από αυτές που είχαν προϋπολογισθεί, αντανακλά την χαλάρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού κατά το μήνα Δεκέμβριο και την προεκλογική περίοδο. Σε μεγάλο βαθμό, η απόκλιση εσόδων αντισταθμίστηκε από την καλύτερη του αναμενομένου μείωση των πρωτογενών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά € 726 εκατ. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι στον Τακτικό Προϋπολογισμό τα καθαρά έσοδα το 2014 διαμορφώθηκαν σε € 46,6 δισ., έναντι € 45,7 δισ. το 2013 ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες σε €42,8 δισ. έναντι € 45,6 δισ. πέρυσι, πιστοποιώντας την σημαντική πρόοδο που καταγράφεται στον τομέα της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Δεδομένης δε της υστέρησης των εσόδων του ΠΔΕ κατά € 424 εκατ. και της συγκράτησης των δαπανών του ΠΔΕ κατά € 208 εκατ., στον Κρατικό Προϋπολογισμό καταγράφεται σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα € 1,9 δισ. έναντι προϋπολογισθέντος €2,5 δισ. και έναντι πρωτογενούς ελλείμματος € -2,0 δισ. το 2013, παρατηρεί η τράπεζα.

Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίσθηκε το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014 πολύ ικανοποιητικά. Τα στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΓΚ πιστοποιούν την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους € 3,68 δισ. (2,0% του ΑΕΠ), έναντι €1,53 δισ. (0,8% του ΑΕΠ) στην αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2013. Συνεπώς, η δυνατότητα επίτευξης του στόχου του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής (€ 2,6 δισ. ή 1,5% του ΑΕΠ) για πρωτογενές πλεόνασμα είναι δεδομένη, αν και μετά τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2014, περιορίζουν την πιθανότητα για πρωτογενές αποτέλεσμα άνω του 2% του ΑΕΠ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Alpha Bank, τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν κατά -0,5% σε ετήσια βάση το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες σημείωσαν μεγάλη πτώση κατά -5,8%. Το ΔΝΤ εκτιμά τη μείωση των συγκεκριμένων δαπανών κατά -0,6% το 2014 συνολικά, ενώ με τα έως σήμερα στοιχεία, υπολογίζεται ότι η πτώση θα είναι αρκετά μεγαλύτερη. 

Το πλεόνασμα στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) ανέρχεται στα € 435 εκατ. το ενδεκάμηνο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2014, έναντι πλεονάσματος €2,155 δισ. το ενδεκάμηνο 2013. 

Ωστόσο, αν αφαιρεθούν οι μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τότε καταγράφεται έλλειμμα στους ΟΚΑ ύψους € 14,86 δισ. το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014, έναντι πολύ μεγαλύτερου ελλείμματος € 17,5 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση στην διαχείριση του συστήματος. Τα ίδια έσοδα μειώθηκαν κατά -0,3% σε ετήσια βάση ενώ οι δαπάνες κατά -7,6%. 

Το αποτέλεσμα αυτό συνδέεται με την αύξηση της καταγεγραμμένης απασχόλησης, παρά τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3.9 π.μ. Αυτό το κονδύλι εσόδων αναμένεται να είναι αυξημένο το 2015, λόγω της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας και της αναμενόμενης περαιτέρω αύξησης της απασχόλησης. 

Παρόμοια βελτίωση εμφανίζεται και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όπου χωρίς τις μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, προκύπτει έλλειμμα ύψους € 3,3 δισ., από έλλειμμα €3,8 δισ. το ενδεκάμηνο 2013. Τα έσοδα των ΟΤΑ είναι σημαντικά μειωμένα κατά -7,9%, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες κατά -11,2%. Τέλος, ελλειμματικό είναι και το ισοζύγιο των νομικών προσώπων στα € 1,2 δισ. το ενδεκάμηνο 2014, μικρότερο ωστόσο από έλλειμμα ύψους € 1,7 δισ. το αντίστοιχο διάστημα 2013. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από την μείωση των ίδιων εσόδων κατά -5,7%, και την πολύ μεγαλύτερη συγκράτηση των δαπανών κατά -14,7%.

Αποπληθωριστικές Πιέσεις: Η αποπληθωριστική διαδικασία εντείνεται στην Ελλάδα παράλληλα με την αντίστοιχη πορεία στην Ευρωζώνη ως επακόλουθο της περαιτέρω υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης και των καυσίμων τον προηγούμενο μήνα. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε -2,6% τον Δεκέμβριο 2014, έναντι -1,2% τον Νοέμβριο 2014 και -1,7% τον Δεκέμβριο 2013. Το 2014 σε μέσα επίπεδα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε -1,3% από -0,9% το 2013. Αντίστοιχα, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε -1,4% το 2014 από -0,9% το 2013. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον αποπληθωρισμό στην Ελλάδα και στη ΖτΕ, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Αγορά Εργασίας: Ενδείξεις σταδιακής αποκλιμάκωσης και σταθεροποίησης παρατηρούνται στην αγορά εργασίας καθώς, σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε σε 25,8% τον Οκτ.2014 από 26,0% τον Σεπτ.2014 και 27,8% τον Οκτ.2013. Επίσης, στο 10μηνο 2014 το μέσο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 26,5%, έναντι 27,4% στο 10μηνο 2013.

 

Πηγή: www.capital.gr


efm_728x90