15/01/2015
Η ΕΚΤ αποφασίζει για τα ομόλογα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

 

Διφορούμενα είναι τα μηνύματα από τη Φρανκφούρτη αναφορικά με το εάν θα εξακολουθήσει από την 1η Μαρτίου 2015 να αποδέχεται ως ενέχυρο τα ομόλογα που εκδίδουν οι ελληνικές τράπεζες με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή όχι. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης στην αποδοχή εγγυήσεων του Δημοσίου, ενώ κάποιες άλλες υποστηρίζουν πως τελικά θα δοθεί παράταση για ένα «εύλογο διάστημα».

Ήδη από τα τέλη του 2013 έχει ανακοινωθεί πως από την 1η Μαρτίου 2015, η ΕΚΤ δεν θα δέχεται ορισμένα είδη μη καλυμμένων τραπεζικών ομολόγων με κρατική εγγύηση , όχι μόνον από την Ελλάδα αλλά από οποιαδήποτε χώρα της ευρωζώνης.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν δώσει ως ενέχυρο στην ΕΚΤ ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου ονομαστικής αξίας περίπου 35 δισ. ευρώ. Αν αυτά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 1η Μαρτίου , τότε οι τράπεζες θα χάσουν σε σημαντικό βαθμό την πρόσβαση στη φθηνή ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Για να υποκατασταθεί μέρος της ρευστότητας αυτής έχει εξετασθεί το ενδεχόμενο οι τράπεζες να δανείζονται από την ΕΚΤ με ενέχυρο δάνεια ή συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων, με αποδεκτή διαβάθμιση. Μάλιστα, έχει προταθεί να μειωθεί και το ελάχιστο όριο αξιολόγησης των εν λόγω τίτλων, ώστε να διευκολυνθούν ειδικά οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες.

Ωστόσο ακόμη και αυτή η παρέμβαση δεν θα είναι ικανή να υποκαταστήσει τη ρευστότητα που λαμβάνουν σήμερα μέσω των κρατικών εγγυήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα, που τελικά θα αναγκασθούν να καλύψουν το κενό ρευστότητας με προσφυγή στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) του ευρωσυστήματος. Η χρηματοδότηση αυτή δίνεται με ρίσκο της εθνικής κεντρικής τράπεζας, αλλά θα πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΚΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν στο προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στις 22 Ιανουαρίου.

 

Πηγή: finance.in.gr


efm_728x90