09/01/2015
Φόρους "φωτιά" φέρνει το 2015 για όσους εργάζονται με "μπλοκάκια"

 

Περισσότερους φόρους φέρνει το 2015 για όσους την τύχη να έχουν μία μισθωτή εργασία και την «ατυχία» να συμπληρώνουν το εισόδημά τους, παρέχοντας τις υπηρεσίες του με μπλοκ παροχής υπηρεσιών.

‘Όσοι έχουν για εφέτος «μικτές» αμοιβές, δηλαδή εισόδημα από μισθωτές και εισόδημα από παροχή υπηρεσιών, θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δαπάνες που πέρασαν στα βιβλία τους ως … εν μέρει επιτηδευματίες, μειώνοντας το φορολογητέο ποσό και άρα και το φόρο που τους αναλογεί.

Το 2015 τα εισοδήματα του 2014 από επιχειρηματική δραστηριότητα θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτό που θα φορολογείτο, αν εξέπιπταν κανονικά όλες οι δαπάνες, αφού το εισόδημα από παροχή υπηρεσιών δεν θα φορολογηθεί αυτοτελώς, όπως συνέβαινε με τα εισοδήματα του 2013, με την κλίμακα των μισθωτών, αλλά αθροιστικά μαζί με το εισόδημα από μισθούς, με συνέπεια ο φορολογούμενος να βρεθεί σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα και άρα να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο.

Η μόνη δαπάνη που επιτρέπεται να αφαιρεθεί από τις αμοιβές, ώστε να μειωθεί το καθαρό ποσό εισοδήματος που θα υπαχθεί τελικά σε φόρο, είναι αυτή που αφορά στις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Επειδή, όμως, στις περισσότερες των περιπτώσεων για τους μισθωτούς οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται απευθείας από το εργοδότη, δεν θα έχουν ούτε αυτή την ελάφρυνση.

Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα θα αποτελέσουν, όσοι αμείβονται αποκλειστικά παρέχοντες υπηρεσίες, αλλά με σχέση εξηρτημένης εργασίας.

Αυτό προϋποθέτει να έχουν κάνει ιδιωτικά συμφωνητικά με τους εργοδότες τους που να τεκμηριώνει τη σταθερή περιοδικότητα της παροχής υπηρεσιών και της σταθερής εργασίας.

Η κατηγορία αυτή των φορολογουμένων δεν θα πληρώσει φόρο 26% από το πρώτο ευρώ του συνολικού καθαρού εισοδήματος που απέκτησαν από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, καθώς θα ληφθεί υπόψη η πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς και προβλέπει μηδενικό φόρο για ετήσια εισοδήματα μέχρι 9.550 ευρώ.

Όσοι έχουν «μπλοκάκι» μπορούν να φορολογηθούν ως μισθωτοί, εφόσον:

α) Είχαν συνάψει έγγραφες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες στους οποίους παρείχαν τις υπηρεσίες τους.

β) Εργάστηκαν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας έως και σε 3 εργοδότες.

γ) Εργάστηκαν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας σε περισσότερους από 3 εργοδότες.

Επιπλέον, ο φορολογούμενος της κατηγορίας αυτής δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δαπάνες που θα έχει περάσει στα βιβλία, αλλά θα μπορεί να αφαιρέσει τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλε μέσα στο χρόνο, αφού χωρίς μισθωτή εργασία-και άρα ασφάλιση στο ΙΚΑ ή άλλο ταμείο μισθωτών-υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.

Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εκπίπτει στο σύνολο του από το φορολογητέο εισόδημα και μειώνει το φόρο.

 

Πηγή: www.enikos.gr


efm_728x90