09/01/2015
Χρηματοδοτικό κενό 20,4 δισ. ευρώ τη διετία 2015 - 2016

 

Στα 20,4 δισ. ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας στη διετία 2015 - 2016, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Eurobank, η οποία χαρακτηρίζει αναγκαία τόσο μία περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, όσο και τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τράπεζα σε ειδική έκθεση για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας, ακόμη και μετά την εκταμίευση της επόμενης δόσης στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος προσαρμογής (ύψους 7,2 δισ. ευρώ), η Ελλάδα θα πρέπει «να καλύψει σημαντικό χρηματοδοτικό κενό στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης που σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις μας ανέρχεται σε 20,4 δισ. περίπου τα δύο επόμενα έτη». Και συγκεκριμένα στα 13,6 δισ. ευρώ φέτος και στα 6,9 δισ. ευρώ το 2016.

Μάλιστα, οι αναλυτές της Eurobank υποστηρίζουν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες το δημοσιονομικό κενό της γενικής κυβέρνησης αυξάνεται κατά περίπου 1,8 δισ. ευρώ ετησίως για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα τυχόν υστέρησης από τον δημοσιονομικό στόχο (πρωτογενές πλεόνασμα 3,0% του ΑΕΠ το 2015 και 4,5% του ΑΕΠ το 2016). Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, η τράπεζα θεωρεί ότι «το μέγεθος μιας προληπτικής πιστωτικής γραμμής για την κάλυψη των δανειακών αναγκών του ελληνικού Δημοσίου τα επόμενα δύο έτη θα έπρεπε να ανέλθει σε τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ».

Ποσό το οποίο θα μπορούσε να καλυφθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM, χρησιμοποιώντας έως 10,5 δισ. ευρώ από τα υφιστάμενα διαθέσιμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (έως 12,5 δισ. ευρώ μέσω της χρήσης των υπολοίπων διαθεσίμων της παρούσας δανειακής σύμβασης με την Ελλάδα), ενώ στον βαθμό που η χώρα θα είχε πρόσβαση στις διεθνείς αγορές «δεν θα ήταν αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου».

Οι οικονομολόγοι της τράπεζας σημειώνουν, δε, ότι η παροχή ενός νέου πακέτου ελάφρυνσης του ελληνικού δημοσίου χρέους το 2015 θα διευκόλυνε την κάλυψη των δανειακών αναγκών της γενικής κυβέρνησης (κατά 2,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2015-16 και κατά 15 δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα).

«Οι ανωτέρω εκτιμήσεις συνηγορούν στην αναγκαιότητα περαιτέρω ελάφρυνσης του ελληνικού δημοσίου χρέους από τους επίσημους δανειστές, με στόχο την περαιτέρω απομείωσή του σε όρους καθαρής τρέχουσας αξίας, καθώς και την εξομάλυνση του χρονικού προφίλ των χρηματοδοτικών αναγκών της γενικής κυβέρνησης», υποστηρίζει η Eurobank. Παράλληλα, όμως, επισημαίνει ότι «κρίνεται απολύτως αναγκαία η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και την τόνωση της επιχειρηματικότητας με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του εξαγωγικού προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας».

 

Πηγή: www.kathimerini.gr


efm_728x90