07/01/2015
Ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Αλλαγές στις ποινικές κυρώσεις για την κατάχρηση αγοράς

 

Αλλαγές στις ποινικές κυρώσεις για την κατάχρηση αγοράς που θα ενισχύουν το ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα επιφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 2014/57/ΕΕ.

Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου συστάθηκε και συγκροτήθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2014/57/ΕΕ, αλλά και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς.

Η επιτροπή που αποτελείται από δικαστικούς, ακαδημαϊκούς και στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει έως τις 30 Νοεμβρίου 2015 να έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης, έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας.

Πρέπει να σημειωθεί πως η Οδηγία 2014/57/ΕΕ και ο κανονισμός 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς υιοθετούν πολλές από τις συστάσεις που είχε διατυπώσει το 2009 η ομάδα υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων, επικεφαλής της οποίας ήταν ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας Ζακ ντε Λαροσιέ.

Η ομάδα ντε Λαροσιέ που συστάθηκε για να προτείνει μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας της αγοράς -που το 2008 είχε πληγεί από την υπόθεση των ενυπόθηκων δανείων- είχε επισημάνει ότι κατά γενικό κανόνα, τα καθεστώτα κυρώσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι αδύναμα και ανομοιογενή και ότι οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να αποκτήσουν επαρκείς εξουσίες δράσης και ότι θα πρέπει να υπάρξουν ταυτόσημα, ισχυρά και αποτρεπτικά συστήματα κυρώσεων για κάθε οικονομικό έγκλημα, με κυρώσεις αποτελεσματικές που θα διαφυλάξουν την ακεραιότητα της αγοράς.

Το κενό αυτό ήλθε να καλύψει και η Οδηγία 2014/57/ΕΕ , καθώς στην πράξη η αξιολόγηση των εθνικών καθεστώτων διοικητικών κυρώσεων κατέδειξε ότι δεν διέθεταν όλες οι εθνικές αρμόδιες αρχές ένα πλήρες σύνολο αρμοδιοτήτων ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις καταχρήσεις αγοράς επιβάλλοντας την κατάλληλη κύρωση. Ειδικότερα, δεν είχαν θεσπίσει όλα τα κράτη μέλη χρηματικές διοικητικές κυρώσεις όσον αφορά στις πράξεις κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και στις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, το δε επίπεδο των κυρώσεων διέφερε σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.

Αυτό το κενό πλέον καλύπτεται με την Οδηγία 2014/57/ΕΕ και τον κανονισμό 596/2014, που ως νομικά κείμενα θα οδηγήσουν στη θεσμική ισχυροποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρχής γενομένης από το 2016.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90