05/01/2015
ΓΓΔΕ: Εξετάζει νέες αλλαγές στην είσπραξη οφειλών προς το Δημόσιο

 

Στην επαναξιολόγηση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο και στον ανασχεδιασμό του υφιστάμενου συστήματος προχωρεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) σε μια προσπάθεια να το καταστήσει πιο αποδοτικό.
   
Σύμφωνα με το στόχο του Μνημονίου, το Δημόσιο θα έπρεπε να εισπράξει 2 δισ. ευρώ από παλαιές οφειλές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, αλλά και το 25% των νέων οφειλών που δημιουργήθηκαν το 2014. Ωστόσο, οι επιδόσεις ήταν πολύ χαμηλότερες με το ποσοστό των εισπράξεων έναντι του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους να διαμορφώνεται μόλις στο 14,4%. 
 
Σημειώνεται πως ο αριθμός των φορολογουμένων που έχουν υποβάλει αιτήσεις για υπαγωγή στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις ανέρχεται σήμερα σε 90.000 περίπου. Συνολικά έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση οφειλές 1 δισ. ευρώ, ενώ οι μέχρι σήμερα εισπράξεις ανέρχονται στα 45 εκατ. ευρώ περίπου. 
 
Με απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, ομάδα εργασίας, για την διερεύνηση, μελέτη και υποβολή προτάσεων, που αφορούν στην αξιολόγηση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο, η οποία θα αναλάβει και τον σχεδιασμό και την μορφοποίηση του νέου συστήματος.
 
Έργο της 10μελούς ομάδας εργασίας, που θα πρέπει να υποβάλλει στη κ. Σαββαΐδου το τελικό της πόρισμα μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2015, είναι η αξιολόγηση των διαδικασιών είσπραξης με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, ο σχεδιασμός ενός νέου συστήματος διαχείρισης της ροής εργασιών για την είσπραξη οφειλών προς το Δημόσιο, αλλά και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου μοντέλου λειτουργίας των εφοριών λαμβανομένων υπόψη των διεθνών βέλτιστων πρακτικών. 
 
Πηγή: news.in.gr


efm_728x90