01/01/2015
Εισπράξεις 1,284 δισ. από φορολογικές ρυθμίσεις στο τέλος Νοεμβρίου

 

Στα 1,284 δισ. ευρώ ανήρχοντο στο τέλος Νοεμβρίου οι συνολικές εισπράξεις από τις ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών «Τελευταία Ευκαιρία» και «Πάγια Ρύθμιση». Μόνον το Νοέμβριο σε μηναία βάση εισπράχθηκαν 101 εκατ. ευρώ περισσότερα έσοδα από τις ρυθμίσεις σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οι συνολικές εισπράξεις από το πρόγραμμα «Τελευταία Ευκαιρία» ανήλθαν το Νοέμβριο στα 353,7 εκατ. ευρώ, από 344,5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Τα έσοδα από την «Πάγια Ρύθμιση» των 12 δόσεων ανήλθαν τον Νοέμβριο σε 931 εκατ. ευρώ, έναντι 839 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Συνολικά στην ρύθμιση «Τελευταία Ευκαιρία» είχαν υπαχθεί στα τέλη Νοεμβρίου οφειλές ύψους 1,12 δισ. ευρώ και στην «Πάγια Ρύθμιση» ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 1,35 δισ. ευρώ.

Οι οφειλέτες που τον Νοέμβριο ήταν ενταγμένοι στη ρύθμιση της «Τελευταίας Ευκαιρίας» ανήλθαν σε 131.167, έναντι 130.927 τον Οκτώβριο, ενώ στο πρόγραμμα της «Πάγιας Ρύθμισης» ήταν ενταγμένοι 209.393 οφειλέτες, από 201.075 τον Οκτώβριο.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90