29/12/2014
Ο νέος οδηγός "επιβίωσης" της εφορίας με 105 ερωτήσεις και απαντήσεις

 

Δείτε τον Οδηγό Εδώ

Ένα ειδικό εγχειρίδιο προκειμένου τόσο οι πολίτες, όσο και οι ίδιοι οι υπάλληλοι των εφοριών να καταφέρουν να φέρουν εις πέρας όλες τις οικονομικές και διοικητικές διαδικασίες που προβλέπουν οι νόμοι, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών (δείτε όλο το αρχείο στο τέλος του κειμένου).
 
Ο οδηγός περιλαμβάνει απαντήσεις και παραδείγματα για 105 συχνές ερωτήσεις που πιθανόν να έχουν οι πολίτες.
 
Ενδεικτικά οι ενότητες που καλύπτονται είναι:
•Η πρόσβαση πολιτών σε δημόσια έγγραφα
•Η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των επικυρωμένων εγγράφων
•Η διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής
•Ποια είναι τα μέσα απόδειξης των στοιχείων ταυτότητας των πολιτών
•Η εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές από δικηγόρους
•Οι υπηρεσίες και φορείς που διενεργούν μεταφράσεις
•Η επικύρωση υπογραφής σε αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
 
Τον οδηγό εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων.
 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισαγωγή, τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται διαμορφώθηκαν με βάση τις γνώσεις από την καθημερινή διαχείριση ερωτημάτων, παραπόνων και υποδείξεων πολιτών και υπαλλήλων καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις.
 
Δείτε τον Οδηγό Εδώ
 
Πηγή: news.gr


efm_728x90