24/12/2014
ΕΛΣΤΑΤ: Δεν έδωσε στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών

 

Εντός των στόχων που είχαν τεθεί από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών κινήθηκαν στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους 36 μεγάλα νομικά πρόσωπα του κράτους από τα 58 συνολικά.

Είκοσι ένα μεγάλα νομικά πρόσωπα του κράτους εμφάνισαν απόκλιση, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ δεν έδωσε στοιχεία, σύμφωνα με όσα παρουσίασε σήμερα Τρίτη το ΥΠΟΙΚ. Οι δαπάνες κινήθηκαν χαμηλότερα από το στόχο, κατά 545 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για το βαθμό επίτευξης των στόχων του εννεαμήνου:

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) εννεάμηνου 2014 προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές, καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του φορέα υπολείπονται του αρχικού στόχου όπως έχει τεθεί κατά 10,0 εκατ. ευρώ ή 13,7% γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση των διαδικασιών ενταλματοποίησης των καταναλωτικών και λειτουργικών δαπανών καθώς και στην καθυστέρηση των διαδικασιών απορρόφησης του Π.Δ.Ε..

Υπουργείο Εσωτερικών
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. εννεάμηνου 2014 προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του φορέα υπολείπονται του αρχικού στόχου όπως έχει τεθεί κατά 73,7 εκατ. ευρώ ή 2,7% γεγονός που οφείλεται κυρίως στην εξοικονόμηση των δαπανών αποδοχών λόγω αυξημένων αποχωρήσεων καθώς και στην καθυστέρηση ενταλματοποίησης λειτουργικών δαπανών.

Υπουργείο Εξωτερικών
Οι συνολικές πληρωμές καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων υπολείπονται του αρχικού στόχου κατά 60,6 εκατ. ευρώ ή 21,6%. Η υστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν έχει καταστεί πλήρως λειτουργικός ο νέος τρόπος πληρωμής δαπανών των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας καθώς επίσης και στο γεγονός ότι οι δαπάνες της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε εννεάμηνου 2014 προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του φορέα υπολείπονται του αρχικού στόχου όπως έχει τεθεί κατά 44,5 εκατ. ευρώ ή 8,6% γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση ενταλματοποίησης λειτουργικών δαπανών.

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης
Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του τακτικού προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε εννεάμηνου 2014, προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του φορέα υπολείπονται του αρχικού στόχου όπως έχει τεθεί κατά 1,9 εκατ. ευρώ ή 33,9%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως σε καθυστέρηση ενταλματοποίησης των λειτουργικών δαπανών και στο γεγονός ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές κινούνται χαμηλότερα έναντι των στόχων που έχουν τεθεί κατά 156,2 εκατ. ευρώ ή 23,9%.

Ο χαμηλός ρυθμός των πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση υποβολής αιτήματος από τον ΕΛΓΑ για την καταβολή των κονδυλίων για τα προγράμματα Π.Σ.Ε.Α. καθώς επίσης και στον επαναπροσδιορισμό του ελλείμματος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. σε επίπεδο χαμηλότερο από το αρχικό και τέλος στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου των φακέλων των δικαιούχων για τα προγράμματα των γεωργικών επιδοτήσεων.

Η υποεκτέλεση δαπανών του ΠΔΕ οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση των διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών".

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Οι συνολικές πληρωμές καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων υπερβαίνουν τον αρχικό στόχο κατά 37 εκατ. ευρώ ή 14,1% γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αυξημένη απορρόφηση των κονδυλίων του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟ".

Υπέρβαση στόχου α’ εξαμήνου για 7 στις 10 μεγάλες ΔΕΚΟ

Σε άλλο απολογισμό του το ΥΠΟΙΚ καταγράφει τα αποτελέσματα εξαμήνου των μεγάλο ΔΕΚΟ. Συγκεκριμένα, υπέρβαση στόχου καταγράφουν στο συνολικό τους αποτέλεσμα οι 10 μεγάλες ΔΕΚΟ που υπάγονται σε καθεστώς ειδικής παρακολούθησης.

Εξ αυτών οι 7 παρουσίασαν θετική απόκλιση από τον στόχο, αρνητική είχαν ο ΟΣΕ και η ΚτΠ ΑΕ και ένας φορέας, η Ηλεκτρομηχανικής Κύμης δεν έδωσε στοιχεία.

 

Πηγή: www.skai.gr


efm_728x90