22/12/2014
Στις 90 μέρες η περίοδος εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής

 

Την αύξηση από τις 60 στις 90 ημέρες του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να εξεταστεί μια ενδικοφανής προσφυγή στη Διεύθυνση Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προβλέπει τροπολογία που θα κατατεθεί σήμερα, Δευτέρα στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών.

Η τροπολογία κρίθηκε ως «επιβεβλημένη» δεδομένου ότι η αδυναμία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών να εξετάσει εντός 60 ημερών πλήθος υποθέσεων οδηγούσε σε «σιωπηρή απόρριψη» 1 στις 2 προσφυγές. Αποτέλεσμα είναι ακόμα και φορολογούμενοι πως αδίκως τους έχουν βεβαιωθεί υπέρογκοι φόροι να μην μπορούν να βρουν άμεσα το δίκιο τους, παρά μόνον όταν η υπόθεσή τους φθάσει στα δικαστήρια και αφού πρώτα έχουν πληρώσει το 50% του φόρου.

Στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταδεικνύουν πως ο αριθμός των ενδικοφανών προσφυγών που είχαν κατατεθεί από την αρχή του έτους έως τα τέλη Νοεμβρίου 2014 στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από φορολογουμένους που αμφισβητούσαν τους φόρους που τους βεβαίωσε η φορολογική διοίκηση ανέρχονται σε 8.072 προσφυγές.

Το ίδιο διάστημα κατατέθηκαν 1.779 αιτήσεις αναστολής καταβολής του 50% του φόρου, που υποχρεωτικά πρέπει να καταβάλουν όσοι υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές.

Από τις 8.072 προαναφερόμενες ενδικοφανείς προσφυγές «ολοκληρώθηκαν» έως το τέλος του Νοεμβρίου οι 7.321, εκ των οποίων ενεκρίθησαν οι 1.134. Οι 2.770 προσφυγές απορρίφθηκαν, ενώ για 3.417προσφυγές «εξέπνευσε» η προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία για εξέταση τους. Αυτό έγινε διότι νόμος προβλέπει πως εάν δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με την πάροδο 60 ημερών από την υποβολή της προσφυγής, τότε θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί σιωπηρά.

Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και φορολογούμενοι πως αδίκως τους έχουν βεβαιωθεί υπέρογκοι φόροι να μην μπορούν να βρουν το δίκιο τους, πολύ απλά διότι η ΓΓΔΕ δεν εξέτασε τις περιπτώσεις τους.

Εξάλλου, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου από τις 1.779 αιτήσεις αναστολής καταβολής του 50% του φόρου που είχαν υποβληθεί είχαν ολοκληρωθεί οι 1.609, εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές μόλις 72, δηλαδή η ΓΓΔΕ έκρινε πως στις 1.707 υπόλοιπες περιπτώσεις η προκαταβολή του φόρου 50% έπρεπε να καταβληθεί κανονικά. Σημειώνεται πως η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του ποσοστού αυτού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτή θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90