19/12/2014
Μεταφορά υπολοίπων καταθέσεων υπουργείων και φορέων στη ΤτΕ

 

Στο κλείσιμο 468 τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, αλλά και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις σε εμπορικές τράπεζες προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, μεταφέροντας τα υπόλοιπα των σχετικών καταθέσεων σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σημειώνεται πως οι εν λόγω τραπεζικοί λογαριασμοί είτε δεν χρησιμοποιούνται είτε δεν εξυπηρετούν πλέον τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκαν. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα η μεταφορά των υπολοίπων και το κλείσιμο των λογαριασμών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2014. Σε εκείνη τη φάση θα γίνει γνωστό και το τελικό ύψος των σχετικών καταθέσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση οι εμπορικές τράπεζες θα πρέπει να ενημερώνουν τους κατόχους - δικαιούχους των λογαριασμών για τη μεταφορά των τυχόν υπολοίπων τους στον προαναφερθέντα λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για το κλείσιμό τους και να γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου τις ενέργειές τους.

Όπως αναφέρει η απόφαση, «υποχρεώσεις που τυχόν προκύψουν σε βάρος των καταργούμενων λογαριασμών αναλαμβάνονται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και μέχρι του ύψους του μεταφερόμενου υπολοίπου του καταργηθέντος λογαριασμού».

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ξεκαθαρίζει πως μεταφορά των ποσών και το κλείσιμο των λογαριασμών δεν απαλλάσσει τους διαχειριστές αυτών από τις ευθύνες τους ως δημόσιοι υπόλογοι κατά τον έλεγχο της διαχείρισής τους.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90