19/12/2014
Στον κάδο των «αχρήστων» καταλήγει το 46% των ενδικοφανών προσφυγών

 

Στον κάδο των «αχρήστων» καταλήγει το 46% των ενδικοφανών προσφυγών, καθώς η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων απορρίπτει σιωπηρά τις προσφυγές χωρίς να τις εξετάζει. Αποτέλεσμα είναι ακόμα και φορολογούμενοι πως αδίκως τους έχουν βεβαιωθεί υπέρογκοι φόροι να μην μπορούν να βρουν άμεσα το δίκιο τους, παρά μόνον όταν η υπόθεσή τους φθάσει στα δικαστήρια και αφού πρώτα έχουν πληρώσει το 50% του φόρου.

Υπενθυμίζεται πως η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται από το φορολογούμενο ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να προσβάλλει πράξεις που εκδίδονται από την φορολογική διοίκηση σε βάρος του.

Η συγκεκριμένη προσφυγή καθιερώθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 και σκοπό έχει την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία είναι επιβαρυμένα με μεγάλο αριθμό υποθέσεων. Βάσει του εν λόγω νόμου οποιαδήποτε προσφυγή, κατά πράξης της φορολογικής διοίκησης, κατατεθεί απευθείας στα διοικητικά δικαστήρια κρίνεται «απαράδεκτη» εάν δεν έχει προηγηθεί η κατάθεσή της στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Η προσφυγή υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης της φορολογικής αρχής στον υπόχρεο και βασική προϋπόθεση είναι η καταβολή του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, εκτός εάν ο υπόχρεος καταθέσει αίτημα αναστολής της καταβολής αυτού του ποσού το οποίο κατατίθεται ταυτόχρονα με την προσφυγή.

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία

Στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταδεικνύουν πως ο αριθμός των ενδικοφανών προσφυγών που είχαν κατατεθεί από την αρχή του έτους έως τα τέλη Νοεμβρίου 2014 στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από φορολογουμένους που αμφισβητούσαν τους φόρους που τους βεβαίωσε η φορολογική διοίκηση ανέρχονται σε 8.072 προσφυγές. Το ίδιο διάστημα κατατέθηκαν 1.779 αιτήσεις αναστολής καταβολής του 50% του φόρου, που υποχρεωτικά πρέπει να καταβάλουν όσοι υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές.

Από τις 8.072 προαναφερόμενες ενδικοφανείς προσφυγές «ολοκληρώθηκαν» έως το τέλος του Νοεμβρίου οι 7.321, εκ των οποίων ενεκρίθησαν οι 1.134. Οι 2.770 προσφυγές απορρίφθηκαν, ενώ για 3.417προσφυγές «εξέπνευσε» η προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία για εξέταση τους. Αυτό έγινε διότι νόμος προβλέπει πως εάν δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με την πάροδο 60 ημερών από την υποβολή της προσφυγής, τότε θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί σιωπηρά! Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και φορολογούμενοι πως αδίκως τους έχουν βεβαιωθεί υπέρογκοι φόροι να μην μπορούν να βρουν το δίκιο τους, πολύ απλά διότι η ΓΓΔΕ δεν εξέτασε τις περιπτώσεις τους.

Εξάλλου, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου από τις 1.779 αιτήσεις αναστολής καταβολής του 50% του φόρου που είχαν υποβληθεί είχαν ολοκληρωθεί οι 1.609, εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές μόλις 72, δηλαδή η ΓΓΔΕ έκρινε πως στις 1.707 υπόλοιπες περιπτώσεις η προκαταβολή του φόρου 50% έπρεπε να καταβληθεί κανονικά. Σημειώνεται πως η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του ποσοστού αυτού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτή θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.

Βάσει των στοιχείων, οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή ανήλθαν στο 57,7% του συνόλου των απορριπτικών αποφάσεων της ΔΕΔ ή σε 3.687 υποθέσεις.

Η «θεραπεία των «αδικιών»

Σε μια προσπάθεια να διαχειρισθεί τις στρεβλώσεις και τις αδικίες που γεννιούνται από την απόρριψη προσφυγών λόγω της εκπνοής της προβλεπόμενης από το νόμο καταληκτικής ημερομηνία για την εξέταση τους η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου αποφάσισε τη  δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που θα διασυνδέεται μάλιστα με τα Δικαστήρια και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Για τον σκοπό αυτό σύστησε ειδική 8μελή ομάδα που θα πρέπει έως τα τέλη Ιανουαρίου 2015 να καταγράψει όλες τις μηχανογραφικές ανάγκες της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, στα πλαίσια της υποβολής, διαχείρισης και παρακολούθησης των ενδικοφανών προσφυγών, αλλά και στα πλαίσια διαχείρισης των ένδικων βοηθημάτων που ασκούνται από την ΓΓΔΕ ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

 

Πηγή: finance.in.gr


efm_728x90