18/12/2014
Διοχέτευση ρευστότητας 100 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ με χαμηλότερο επιτόκιο

 

H Eurobank και το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG) υπέγραψαν συμφωνία για την οριστικοποίηση των όρων χορήγησης δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ. Με τη συγκεκριμένη ενέργεια η Eurobank αξιοποιεί αμέσως το νεοσύστατο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG), διοχετεύοντας επιπλέον ρευστότητα περίπου 100 εκατ. ευρώ σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις με χαμηλότερο επιτόκιο.

Για τον σκοπό αυτό έχουν υπογραφεί δύο ισόποσες συμβάσεις για κεφάλαια που προέρχονται από το γερμανικό και το ελληνικό Δημόσιο, υπό τη διαχείριση της γερμανικής αναπτυξιακής τράπεζας KfW και του ΕΤΕΑΝ αντίστοιχα.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr


efm_728x90