17/12/2014
ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ

 

Νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 7.000 ανέργων, αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα αυτό δίδει έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

•Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών

•Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών.

•Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης 


Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:

•Βαθμός Κτήσης Πτυχίου.

•Ηλικία υποψηφίου.

•Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (οικονομικό έτος 2014)

•Χρόνος ανεργίας

Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων

1.Για τους ωφελούμενους πτυχιούχους ανέργους: από 22 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 11:00 έως 14 Ιανουαρίου 2015 ώρα 24:00

2.Για τους παρόχους κατάρτισης: από 29 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 11:00 έως 14 Ιανουαρίου 2015 ώρα 24:00

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και η Δημόσια Πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στο www.oaed.gr.

 

Πηγή: capital.gr


efm_728x90