12/12/2014
Στο 83% του ευρωπαϊκού μέσου όρου η κατανάλωση στην Ελλάδα

 

Το 2013 η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα ανήλθε στο 83% του κοινοτικού μέσου όρου, ενώ το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) έφτασε στο 73% του μέσου κοινοτικού, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

H πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση ορίζεται ως κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών από τους πολίτες.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Eurostat για το 2013, η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση εκπεφρασμένη σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) κυμάνθηκε από 49% σε 136% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ κυμάνθηκε από 45% ως 257% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ο υψηλότερος δείκτης κατά κεφαλήν κατανάλωσης στην «ΕΕ των 28» καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (136% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) και στη Γερμανία και την Αυστρία (120%). Η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Μ. Βρετανία, η Ολλανδία το Βέλγιο και η Γαλλία κατέγραψαν επίπεδα μεταξύ 110% και 115% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ η Ιταλία βρίσκεται στο 100% .

Η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Ισπανία κατέγραψαν επίπεδα μεταξύ 90% και 100% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ η Ελλάδα μαζί με την Πορτογαλία και τη Μάλτα βρίσκονται μεταξύ 80% και 90%. Η Λετονία, η Εσθονία, η Ουγγαρία και η Κροατία τοποθετούνται μεταξύ 60% και 70% του κοινοτικού μέσου όρου, ενώ η Ρουμανία στο 40% και η Βουλγαρία στο 50%.

Σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εκπεφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), το υψηλότερο καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (257% του μέσου κοινοτικού) και ακολουθούν η Ιρλανδία (130%), η Αυστρία (128%), η Σουηδία (127%), η Δανία (124%) και η Γερμανία (122%). Τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφονται στη Βουλγαρία (45%) και στη Ρουμανία (55%).

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90