12/12/2014
Μείωση στο 25,7% σημείωσε η ανεργία τον Σεπτέμβριο του 2014

 

Μείωση στο 25,7% σημείωσε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Σεπτέμβριο του 2014, έναντι 28% τον Σεπτέμβριο 2013 και 26% τον Αύγουστο 2014. Ο αριθμός των ανέργων, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ανήλθε σε 1.241.114 άτομα και μειώθηκε οριακά σε σχέση με τον Αύγουστο, ενώ η ανεργία στους νέους 15- 24 ετών παραμένει στο επίπεδο του 50%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει, μεταξύ άλλων:
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Σεπτέμβριο του 2014 ανήλθε σε 25,7% έναντι 28,0% τον Σεπτέμβριο του 2013 και 26,0% τον Αύγουστο του 2014. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Σεπτέμβριο του 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.589.280 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.241.114 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.293.357 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 79.247 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2013 (αύξηση 2,3%) και αυξήθηκαν κατά 55.085 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014 (αύξηση 1,6%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 123.115 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2013 (μείωση 9,0%) και μειώθηκαν κατά 940 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014 (μείωση 0,1%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 6.501 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2013 (μείωση 0,2%) και μειώθηκαν κατά 58.519 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014 (μείωση 1,7%).

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90