12/12/2014
ΤΧΣ: Στα 13 δισ. ευρώ η αξία της συμμετοχής του στις 4 συστημικές τράπεζες

 

Εξαϋλώθηκαν μέσα σε λιγότερο από 90 ημέρες 4 δισ. ευρώ από την εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, λόγω της διαρκούς υποχώρησης των τιμών των μετοχών της Alpha Bank, της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δημοσιοποίησε σήμερα Πέμπτη την 9μηνιαία οικονομική του κατάσταση για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014. Σύμφωνα με αυτή η  εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες μειώθηκε, την 10η Δεκεμβρίου 2014, στα 13 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μεταβλητότητας του ελληνικού χρηματιστηρίου. Πρέπει να σημειωθεί πως κατά την 30η Σεπτεμβρίου του 2014 η εύλογη αξία του εν λόγω χαρτοφυλακίου ήταν 17 δισ. ευρώ, έναντι 22,5 δισ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΧΣ κατά την 9μηνη περίοδο του 2014 που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014, τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 58,6 εκατ. ευρώ, έναντι 148,6 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2013.Η μείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται στη μείωση του υπολοίπου των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) που κατέχει το ΤΧΣ μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών στο τέλος του Ιουνίου του 2013. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου του 2014 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του ΕΤΧΣ δεν σημείωσε μεταβολή από την 31η Δεκεμβρίου 2013 και παρέμεινε στα 10,93 δισ. ευρώ σε ονομαστική αξία.

Κατά την 9μηνη περίοδο του 2014 τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 16,7 εκατ. ευρώ, έναντι 10,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αμοιβές των εκθέσεων αποτίμησης που παρείχαν επενδυτικές τράπεζες, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του νόμου τον Απρίλιο του 2014, για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ.

Κατά την 9μηνη περίοδο του 2014 που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014, το Ταμείο εισέπραξε από τη διαδικασία εκκαθάρισης των τραπεζών σε μετρητά το συνολικό ποσό των 40 εκατ. ευρώ. Το εκτιμώμενο ανακτήσιμο πόσο για το χρηματοδοτικό κενό που καλύφθηκε από το ΤΧΣ αντί του ΤΕΚΕ ανήλθε την 30η Σεπτεμβρίου του 2014 στο ποσό των 2,792 εκατ. ευρώ, έναντι του ποσού των 2,853 δισ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Κατά την 9μηνη περίοδο του 2014 οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των 2 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 1,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Ο αριθμός προσωπικού και Διοίκησης του ΤΧΣ κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ανερχόταν σε 33, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 σε 22.

 

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90