10/12/2014
Οι αμοιβές του 61% των μισθωτών χαμηλότερες του μέσου μισθού

 

Ο μισθός του είναι χαμηλότερος των 1.022 ευρώ, δουλεύει σε κάποια ατομική εμπορική επιχείρηση και είναι μεταξύ 30 – 44 ετών.  Αυτά είναι τα  «συνδυαστικά» γενικά χαρακτηριστικά του αναλογικά μεγαλύτερου κομματιού των μισθωτών στην Ελλάδα σήμερα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του συστήματος «Εργάνη» για το 2014 που παρουσίασε χθες ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιάννης Βρούτσης. Και αυτό γιατί το 61% των μισθωτών παίρνει μισθό κάτω από 1022 ευρώ, το 51% αυτών είναι ηλικίας 30 – 44 ετών, οι ατομικές επιχειρήσεις αποτελούν πάνω από το ήμισυ των επιχειρήσεων και μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο εμπόριο.

Πιο αναλυτικά:

Mε μισθό χαμηλότερο των 1022 ευρώ αμείβεται το 61% των μισθωτών εργαζομένων. Το 21,8% αυτών (331.918 άτομα) αμοίβεται με μισθό μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΚΑ (Απρίλιος 2014) ανέρχεται στα 445 ευρώ κατά μέσο όρο.

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στο ΙΚΑ ανέρχεται στα 1.022 ευρώ Σύμφωνα, με την ετήσια έκθεση του συστήματος «Εργάνη» μισθό από 501 ευρώ έως 1000 ευρώ λαμβάνει το 40% των μισθωτών σήμερα. Αντίθετα το 2013, το 36% των μισθωτών αμειβόταν με αποδοχές κάτω από το μέσο μισθό, ενώ το ποσοστό των μισθωτών με σύμβαση μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ανερχόταν σε 20%.

Συνεπώς μέσα σε ένα χρόνο, οι μισθωτοί με αμείβονται με μισθό κάτω από το μέσο, αυξήθηκαν από το 56% του συνόλου στο 61%.

Αντίθετα μειώθηκαν σημαντικά οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό 1001-3000 ευρώ ή και παραπάνω και συγκεκριμένα από το 44% του συνόλου έπεσαν στο 39%.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η συνολική μηνιαία μισθολογική δαπάνη το 2014 αυξήθηκε κατά 5,35% σε σχέση με το 2013 και συγκεκριμένα στο 1,595 δις. ευρώ από το 1,514 δις. ευρώ.
 
Επίσης αυξήθηκε το «ειδικό βάρος» των ηλικιών 19-24 ετών και 45-64 ετών μεταξύ 2013-14. Και αυτό γιατί οι μισθωτοί 19-24 ετών αποτελούν το 2014 το 6,91% του συνόλου (από το 6,49% το 2013) και μισθωτοί 45-64 ετών αποτελούν το 28,43% (από το 27,67% το 2013). Αντίθετα τα ποσοστά των άλλων ηλικιακών ομάδων (25-29 ετών, 30-44 ετών) μειώθηκαν επί του συνόλου. Απόλυτη πλειοψηφία πάντως αποτελούν οι μισθωτοί 30 – 44 ετών (50,7%).
 
Η έκθεση του συστήματος «Εργάνη» δείχνει πως το 13,2% των μισθωτών απασχολείται στο λιανικό εμπόριο, το 10,2% στο χονδρικό εμπόριο, το 9,9% στην εστίαση, το 4,9% στη βιομηχανία τροφίμων, το 4,5% στην εκπαίδευση και το 4% στα καταλύματα. Παράλληλα οι 118.634 από τις 214.409 επιχειρήσεις (δηλ. πάνω από τις μισές) που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα είναι ατομικές. Οι 36.085 είναι ομόρρυθμες (17%), οι 21.100 είναι Ανώνυμες Εταιρείες, 11739 είναι ετερόρρυθμες και 8.512 είναι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

 

Πηγή: www.capital.gr


efm_728x90