04/12/2014
Ανάκτηση δανείων 4–5 δισ. ευρώ με τις βελτιώσεις στο νόμο Κατσέλη

 

Στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια σε καθυστέρηση, ύψους 4 – 5 δισ. ευρώ, εκτιμούν οι τραπεζίτες ότι θα μπορέσουν να «ανακτηθούν» με τις αλλαγές που προωθούνται στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Όπως είχε αποκαλύψει το Capital.gr (συζητούν βελτιώσεις στο νόμο Κατσέλη, 26/11/14), οι τράπεζες συζητούσαν με τους αρμόδιους φορείς διορθώσεις στο νόμο 3869 προκειμένου αυτός να παύσει να αποτελεί «άσυλο» για κακοπληρωτές και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συμπληρωματικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας που θα ισχύσει από το νέο έτος.

Οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι από τα δάνεια που βρίσκονται σήμερα σε καθυστέρηση άνω των 180 ημερών, το 1/3 έχει υπαχθεί στο νόμο 3869 και από το ποσοστό αυτό περίπου 20% - 30% των οφειλετών χρησιμοποιεί το νόμο για να «παγώσει» τις οφειλές του, χωρίς να έχει στην πραγματικότητα την ιδιότητα του «πτωχού». Με το ξεκαθάρισμα των οφειλετών σε πραγματικά αδύναμους να ανταποκριθούν στα χρέη τους και σε strategic defaulters, βάσει των διορθώσεων στο νόμο Κατσέλη, οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι θα ξεμπλοκάρει το 10% των καθυστερούμενων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι από ένα σύνολο επισφαλών δανείων της τάξεως των 40 δισ. ευρώ, μπορούν να ανακτηθούν 4 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι με την καταχρηστική εφαρμογή του νόμου 3869, όποιος ήθελε να «παγώσει» τις οφειλές του μπορούσε να κάνει αίτηση πτώχευσης και με ασφαλιστικά μέτρα τα οποία έφταναν να εκδικασθούν μέχρι και το 2028 (!) σταματούσε κάθε πληρωμή άμεσα, εις βάρος τράπεζας αλλά και συνεπών δανειοληπτών. Τώρα, με τη μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεων από τα περιφερειακά δικαστήρια στα κεντρικά Ειρηνοδικεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αφενός θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος, θα επιτευχθεί οικονομία κλίμακας και θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες που θα κρίνουν αν κάποιος πληροί πράγματι τα κριτήρια για την ένταξή του στο νόμο 3869.

Επιπλέον, με τις βελτιώσεις στο νόμο, η αναστολή των πλειστηριασμών θα αφορά μόνο στην πρώτη κατοικία και δεν θα είναι γενικευμένη όπως ίσχυε μέχρι τώρα όπου αναστελλόταν κάθε καταδιωκτικό μέτρο εναντίον του οφειλέτη μέχρι την οριστική εκδίκαση της αίτησης για τη ρύθμιση χρεών. Παράλληλα, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, η μηνιαία δόση που αυτός θα υποχρεούται να καταβάλει στην τράπεζα μέχρι την εκδίκαση της αίτησής του θα διαμορφώνεται με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσής του και όχι βάσει του 10% της δόσης του με ελάχιστη καταβολή τα 40 ευρώ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. 

Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης, με την εφαρμογή και του Κώδικα Δεοντολογίας, θα πρέπει να αποδεικνύει πλέον στην τράπεζα, όντας ειλικρινής και συνεργάσιμος με αυτήν, την πραγματική του περιουσιακή κατάσταση. Έτσι, ακόμα και εάν έχει μεταβιβάσει ακίνητα σε συγγενικά του πρόσωπα, οι τράπεζες θα μπορούν να τα θεωρήσουν ως προσωπική περιουσία του οφειλέτη, επικαλούμενες δόλια αλλαγή των περιουσιακών του στοιχείων εφόσον η μεταβίβαση έγινε μετά ή λίγο πριν το δάνειο μπει σε καθυστέρηση ή αντιστοίχως ο οφειλέτης εντάχθηκε στο νόμο 3869.

 

Πηγή: www.capital.gr


efm_728x90