27/11/2014
Διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα- Μείωση των εξαγωγών, αύξηση των εισαγωγών

 

Νέα σημαντική διεύρυνση παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα τον Σεπτέμβριο, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για την ελληνική ανταγωνιστικότητα: Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 34,2% και ανήλθε στα 2,06 δισ. ευρώ, καθώς οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 8,7%, ενώ την ίδια ώρα οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση 7,6%. Συνολικά στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε αύξηση 8,7% με τις εξαγωγές να μειώνονται κατά 4,4% και να διαμορφώνονται σε 20,01 δισ. ευρώ και τις εισαγωγές να παρουσιάζουν οριακή αύξηση 0,9% και να ανέρχονται σε 35,7 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η ασθενής δυναμική των ελληνικών εξαγωγών, σε συνδυασμό με την αδυναμία της εγχώριας παραγωγής να υποκαταστήσει, σε επαρκή βαθμό, μέρος των εισαγόμενων προϊόντων, διατηρούν τον προβληματισμό για την πορεία της ελληνικής ανταγωνιστικότητας, αλλά και τη δυναμική της ανάκαμψης της οικονομίας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:

1. Τον Σεπτέμβριο, η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος κατά 34,2% προήλθε από τη σημαντική πτώση των εξαγωγών κατά 8,7%, οι οποίες ανήλθαν σε 2,28 δισ. ευρώ σε συνδυασμό με την άνοδο 7,6% στις εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 4,35 δισ. ευρώ. Η πτώση των εξαγωγών προήλθε κυρίως από τη μείωση 10,9% στις εξαγωγές προς χώρες εκτός της Ε.Ε. και από την πτώση 6,4% στις εξαγωγές προς χώρες της Ε.Ε. Στον αντίποδα οι εισαγωγές από την Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 9,7%, ενώ οι εισαγωγές από χώρες εκτός Ε.Ε. παρουσίασαν άνοδο 5,6%.

2. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 4,4%, καταγράφοντας απώλειες 928 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 20,01 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα από τις αρχές του έτους έως και το τέλος Σεπτεμβρίου, στην Ελλάδα είχαν εισαχθεί προϊόντα συνολικής αξίας 35,68 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 0,9%. Όπως σχολιάζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμός Εξαγωγέων, οι πιέσεις στις εξαγωγές, συγκρατήθηκαν σε σημαντικό βαθμό από τις σχετικά καλές επιδόσεις της βιομηχανίας και του πρωτογενούς τομέα, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να διατηρηθούν στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου έστω και οριακά, πάνω από τα 20 δισ. ευρώ. Σημειώνει δε πως οι εξαγωγές να μειώθηκαν 4,4% και κατέγραψαν απώλειες 928 εκατ. ευρώ, αλλά για τις εξαγωγές, πλην πετρελαιοειδών, ο ρυθμός υποχώρησης περιορίστηκε στο 2,6%, έναντι 3% στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 324 εκατ. ευρώ. Στο «μέτωπο» των εισαγωγών, από τις αρχές του 2014, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών η αξία των εισαγωγών διαμορφώνεται σε 23,94 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,3%. Μάλιστα σύμφωνα με τον ΠΣΕ σημαντική ήταν η συμβολή των πλοίων στην αύξηση των εισαγωγών, που μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, είχαν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, από τις αρχές του έτους.

3. Ως αποτέλεσμα στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου καταγράφεται διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος κατά 8,7% στα 15,67 δισ. ευρώ, από 14,41 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90