27/11/2014
ΣΕΒ: Θετικό βήμα η απόφαση για αδειοδότηση μεταποιητικών επιχειρήσεων

 

Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης αποτελεί πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.  Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ σε ανακοίνωσή του χαιρετίζει ως ένα θετικό βήμα την υπογραφή από τον υπουργό Ανάπτυξης της απόφασης με βάση την οποία εκπληρώνονται οι προβλέψεις του Νόμου 4262/14 σε σχέση με τις μεταποιητικές δραστηριότητες χαμηλής όχλησης.

Με την απόφαση αυτή εισάγεται στο ελληνικό αδειοδοτικό σύστημα μια σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία αφορά στην ανάληψη της ευθύνης για την έναρξη λειτουργίας μιας δραστηριότητας από τον ίδιο τον επιχειρηματία, μέσω δήλωσης συμμόρφωσης σε σαφείς κανόνες και προδιαγραφές, που υπόκεινται σε έλεγχο εκ των υστέρων.

Είναι, βέβαια, γεγονός ότι η απόφαση αυτή αφορά στις μεταποιητικές δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, που σε κάθε περίπτωση δεν παύουν να αποτελούν ένα διόλου ευκαταφρόνητο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.  Αυτό που τώρα προέχει είναι η επέκταση της μεταρρύθμισης στην αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων,  που καλύπτουν τα δύο επόμενα επίπεδα του Ν. 4262, από πλευράς μεγέθους αλλά και ρίσκου.  Για το λόγο αυτό πρέπει να ενεργοποιηθούν, σε πρώτη φάση, οι διατάξεις του Νόμου που αφορούν στις προδιαγραφές, στις αναγκαίες διαδικασίες πιστοποίησης, καθώς και στο σύστημα διαπίστευσής τους.

Θεωρούμε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι σε θέση να επιτύχει όλα τα παραπάνω, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας  υπόψη ότι ο προηγούμενος σχετικός Νόμος (3982/2011-μέρος Β΄) αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης.  Είναι αυτονόητο ότι η μεταρρύθμιση απαιτεί πρόοδο και από τα υπόλοιπα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία είναι υπεύθυνα για την αδειοδότηση των υπολοίπων κατηγοριών, έργων και δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να εφαρμοστεί πλήρως ο Ν. 4262.

 

Πηγή: www.capital.gr


efm_728x90