26/11/2014
Έξι στους δέκα χρωστούν έως 15.000 ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία

 

Σχεδόν 6 στους 10 οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία (124.754 σε σύνολο 220.615 που έχουν «μεταφερθεί» στο ΚΕΑΟ, ποσοστό 56,5%) μπορούν να ρυθμίσουν σε 100 δόσεις τις οφειλές τους. Αυτό προκύπτει από τον «χάρτη» των βεβαιωμένων χρεών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως τα τέλη Οκτωβρίου (πριν από την εφαρμογή της νέας ρύθμισης) οι οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που ανατίθενται αυτόματα για είσπραξη στο ΚΕΑΟ μαζί με τα πρόσθετα τέλη (3,617 δισ.) έφτασαν τα 11,485 δισ. και οι οφειλέτες τους 220.615. Το ΚΕΑΟ είχε εισπράξει σε διάστημα ενός χρόνου (από τον Οκτώβριο 2013 μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου 2014) ποσό 270,6 εκατ. και το μεγαλύτερο ποσοστό (58% των συνολικών εισπράξεων) από οφειλές που είχαν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το συνολικό ποσό οφειλής σε ρύθμιση μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2014 ήταν 860,7 εκατ. για 23.463 οφειλέτες.

Μαζικές αιτήσεις
Παρά τη μείωση των εισπράξεων τον Οκτώβριο, σε αναμονή των νέων ευνοϊκότερων ρυθμίσεων, το πρώτο δεκαήμερο που τέθηκαν σε εφαρμογή τα νέα κίνητρα εκδόθηκαν 8.579 νέες αποφάσεις υπαγωγής για οφειλές 229,9 εκατ. και εισπράχθηκαν 10,797 εκατ. Ο Γ. Βρούτσης κάλεσε τους οφειλέτες να αξιοποιήσουν την τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση των οφειλών, ενώ δήλωσε ότι άμεσα θα ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής στο ΙΚΑ Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων σε 40 επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν υψηλό δείκτη αφερεγγυότητας. Παράλληλα έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» επιχειρήσεις με πολύ υψηλές οφειλές και υπέργηρους υπεύθυνους, επιχειρήσεις με συστηματική χρήση υπεργολαβιών και υπεύθυνους πρόσωπα που είτε δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο της επιχείρησης είτε είναι πρώην/νυν εργαζόμενοι της επιχείρησης χωρίς οικονομική επιφάνεια.

Για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας και την αύξηση των εσόδων των Ταμείων ξεκίνησε η διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, με την είσπραξη 1,4 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα γίνεται διαχωρισμός των «ανεπίδεκτων» είσπραξης οφειλών (έχουν εντοπιστεί 9.627 επιχειρήσεις και εργοδότες που «αγνοούνται» έχοντας αφήσει χρέος από ασφαλιστικές εισφορές περίπου 1,5 δισ.) και αξιολογείται η άμεση εισπραξιμότητα ορισμένων ειδικών, ως προς τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, κατηγοριών οφειλετών (συνεταιρισμοί κ.λπ.). Πρόκειται για 1.083 οφειλέτες με συνολική οφειλή 745, 5 εκατ.

Οι οφειλές στο ΚΕΑΟ
Από τα 11,485 δισ. το 18,58% (ποσό 2,133 δισ.) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να χρωστούν για πρώτη φορά από το 2009 και μετά, ενώ το 81,42% (ποσό 9,352 δισ.) δημιουργήθηκε από οφειλέτες από το 2009 ή παλαιότερα. Οι μεγαλύτερες οφειλές που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ έχουν βεβαιωθεί στο ΙΚΑ (7,9 δισ.) και ακολουθούν ο ΟΑΕΕ (2,3 δισ.), ο ΟΓΑ (219,3 εκατ.) και το ΕΤΑΑ (85,19 εκατ.).

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90