26/11/2014
«Μαύρη τρύπα» 1,2 δισ. ευρώ στα έσοδα - Πρωτογενές πλεόνασμα 2,65 δισ. ευρώ κατά το δεκάμηνο

 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,654 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 10μηνο Ιανουαρίου– Οκτωβρίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,448 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,958 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 1,567 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,654 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,590 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα 3,539 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 41,319 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,278 δισ. ευρώ ή 3,0% έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015. Η αιτία φυσικά είναι ότι υπήρξε στάση πληρωμών από χιλιάδες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που περίμεναν τη ρύθμιση για την εξόφληση οφειλών σε δόσεις.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 37,807 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 666 εκατ. ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 35,702 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 562 εκατ. ευρώ ή κατά 1,5% έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου– Οκτωβρίου 2014 υπερέβησαν τον στόχο του σχεδίου προϋπολογισμού 2015: Οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων κατά 9 εκατ. ευρώ ή 4,2%, οι λοιποί ΕΦΚ κατά 8 εκατ. ή 0,4%, και οι λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 8 εκατ. ευρώ ή 3,6%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015:

1. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 92 εκατ. ευρώ ή 1,4%.

2. Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 62 εκατ. ευρώ ή 2,5%.

3. Ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 80 εκατ. ευρώ ή 4,6%.

4. Ο ΕΦΚ πετρελαιοειδών κατά 150 εκατ. ευρώ ή 4,5%.

5. Ο ΦΠΑ λοιπών κατά 94 εκατ. ευρώ ή 1,0%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,844 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 87 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 (2,757 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 3,513 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 612 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 43,768 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 397 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 (44,165 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39,650 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 κατά 372 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 345 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 (34,170 δισ. ευρώ), αλλά και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 23 εκατ. ευρώ και των δαπανών τόκων κατά 4 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2,934 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,010 δισ. ευρώ ή ποσοστό 5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 490 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 37 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 69 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 4,118 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 25 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.143 εκατ. ευρώ) και αυξημένες κατά 793 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90