24/11/2014
Ανοίγει το TaxisNet για τις αιτήσεις υπαγωγής στην νέα ρύθμιση οφειλών

 

Στις αρχές της εβδομάδας θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή στο Taxisnet μέσω της οποίας 4 εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση εξόφλησης οφειλών έως και σε 72 ή 100 μηνιαίες δόσεις.

Εκτός της ρύθμισης τέθηκαν οριστικά τα βεβαιωμένα μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2014 αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος του 2014.

Η τροποποιημένη απόφαση για την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαΐδου δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όπως προκύπτει οι απλήρωτες μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 δόσεις του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος μπορούν να υπαχθούν μόνο στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Σύμφωνα με την τροποποιημένη απόφαση της κ. Σαββαΐδου:

Υποχρεωτικά στη ρύθμιση εντάσσεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλών, που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής.

Υστερα από επιλογή του οφειλέτη υπάγονται στη ρύθμιση: Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή

Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών. Σε περίπτωση που στις ανωτέρω διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές πρέπει να τακτοποιηθούν από τον οφειλέτη κατά νόμιμο τρόπο.

Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.

Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, τυγχάνουν αναδρομικά των εκπτώσεων και των πρόσθετων ευεργετημάτων της νέας ρύθμισης. Για τους οφειλέτες που επιλέξουν να υπαγάγουν την εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή τους στη νέα ρύθμιση, οι εκπτώσεις δύνανται να χορηγηθούν μετά την καταβολή της πρώτης δόσης. Οσοι δεν υποβάλουν αίτηση υπαγωγής μέχρι 31 Μαρτίου 2015 θεωρείται ότι συνεχίζουν τη ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» με τα ευεργετήματα της νέας ρύθμισης (μείωση προσαυξήσεων, μείωση επιτοκίου στο 4,56% και έξτρα έκπτωση 20% στις προσαυξήσεις), τα οποία θα υπολογιστούν μαζικά από την 1η Απριλίου 2015.

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

  • δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης
  • δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης
  • έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Η ρύθμιση δεν χάνεται όταν ο οφειλέτης:

  • δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος
  • δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες.

 

 

Πηγή: ethnos.gr


efm_728x90