18/11/2014
Στα 3 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014

 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 2,25 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 9,074 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα έσοδα παρουσίασαν οριακή αύξηση, ενώ οι δαπάνες σημαντική μείωση.

Το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα, εξηγεί η ΤτΕ προς αποφυγή παραξηγήσεων, είναι πλεονασματικό, 3 δισ. ευρώ, εάν συμπεριληφθούν η μεταφορά κερδών από ελληνικά ομόλογα του ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν δαπάνες για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΤτΕ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 38,391 δισ. ευρώ, από 37,993 δισ. ευρώ πέρυσι. Σε αυτά περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1,31 δισ. ευρώ από αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, ενώ δεν περιλαμβάνονται 62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες περίπου 336 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και δαπάνες ύψους 451 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, διαμορφώθηκαν σε 40,068 δισ. ευρώ, από 47,904 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2013.

Το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού (πλεόνασμα 3 δισ. ευρώ) παραμένει πλεονασματικό εάν συμπεριληφθούν τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν έσοδα από την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, καθώς και δαπάνες που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90