10/11/2014
Να συνεκτιμάται η αξία των όμορων περιοχών για τον υπολογισμό του ΦΑΠ

 

Ανοίγει ο δρόμος για τον επαναπροσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των οικοπέδων εκτός αντικειμενικού συστήματος, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα,  η επταμελής σύνθεση του Β΄ τμήματος του ΣτΕ  έκρινε ότι για τον καθορισμό του ύψους του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων,  πρέπει για λόγους φορολογικής ισότητας να συνεκτιμάται και η φορολογητέα αξία των ακινήτων όμορων περιοχών.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει ιδιοκτήτες ακινήτων της Νέας Μάκρης, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών με την οποία είχε καθοριστεί η τιμή των οικοπέδων σε 620 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι αντικειμενικές αξίες των όμορων περιοχών κυμαίνονται από 180 έως 250,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι η υπουργική απόφαση είναι αντίθετη στη συνταγματική αρχή της ισότητας, αλλά και σε άλλες Συνταγματικές διατάξεις.

Σύμφωνα με τους Συμβούλους:                                               

«Ο υπουργός Οικονομικών οφείλει μεν να λαμβάνει υπόψη κατά νόμο την “κατώτερη τιμή” ανά τετραγωνικό μέτρο, δεν μπορεί όμως να μην συνεκτιμά και τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων όμορων περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, τις οποίες (αξίες) ο ίδιος έχει προηγουμένως κανονιστικά καθορίσει, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 41 του νόμου 1249/1982».

Ως προς τα ακίνητα της Νέας Μάκρης, οι Σύμβουλοι διαπιστώνουν ότι:  «Μεταξύ των αξιών που καθόρισε ο υπουργός Οικονομικών βάσει των δύο διαφορετικών συστημάτων παρουσιάζεται μια ευρεία απόκλιση, χωρίς, ούτε από την προσβαλλόμενη απόφαση, ούτε από άλλα στοιχεία του φακέλου, να προκύπτει ότι ο νεότερος διοικητικός καθορισμός στο πιο πάνω ύψος της τιμής των οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιπτώσεις του πρώην Δήμου Νέας Μάκρης, στις οποίες δεν εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα, έγινε μετά από συνεκτίμηση και των προκυπτουσών κατ’ εφαρμογήν του αντικειμενικού συστήματος φορολογητέων /αγοραίων αξιών των ακινήτων που βρίσκονται στις λοιπές όμορες περιοχές του αυτού Δήμου, στις οποίες εφαρμόζεται το τελευταίο αυτό σύστημα, είτε εν πάση περιπτώσει, ότι , παρά την κατά τα ανωτέρω ευρεία απόκλιση, ελήφθησαν εν τέλει υπόψη και συναξιολογήθηκαν και άλλα στοιχεί από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχουν πράγματι αποχρώντες λόγοι που την δικαιολογούν, καθώς και τα δύο πιο πάνω διαφορετικά συστήματα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων οφείλουν να αποβλέπουν στην πραγματική αγοραία τους αξία».

Σύμφωνα με το δικηγόρο των ιδιοκτητών της Νέας Μάκρης  «η  απόφαση αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς την φορολογική διοίκηση ότι δεν μπορεί να επιβάλλει φορολογικές υποχρεώσεις με βάση αυθαίρετα κριτήρια και χωρίς να πληρούνται οι βασικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας».

Όπως τονίζει ο δικηγόρος κ. Καραμέτος μετά την απόφαση του ΣΤΕ «ο υπουργός Οικονομικών υποχρεούται να προβεί σε εκ νέου προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των οικοπέδων της περιοχής της Νέας Μάκρης και σε επιστροφή της διαφοράς του φόρου που θα προκύψει από την επανέκδοση των θιγόμενων εκκαθαριστικών σημειωμάτων ΦΑΠ ετών 2011, 2012 και 2013 εάν αυτός έχει ήδη καταβληθεί ή σε διαγραφή οφειλής εάν η διαφορά του φόρου εξακολουθεί να οφείλεται».

Ακόμη, σημειώνει ότι «ο νέος καθορισμός της φορολογητέας αξίας των οικοπέδων πρέπει να πληροί τα κριτήρια της απόφασης και δεν δύναται να αποκλίνει ουσιωδώς από την τιμή που καθορίστηκε για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ».

 

Πηγή: www.naftemporiki.gr


efm_728x90