05/11/2014
ΕΕ: Ανάπτυξη 2,9% το 2015 και 3,7% το 2016 στην Ελλάδα

 

«Σημείο καμπής» προβλέπεται να αποδειχθεί το 2014 για την Ελλάδα, σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις της οικονομικής Επιτροπής, την περίοδο 2014-2016, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη το 2014 αναμένεται να φτάσει στο 0,6% και να ενισχυθεί περαιτέρω στο 2,9% το 2015 και στο 3,7% το 2016. Με τις σημερινές εκτιμήσεις της η Κομισιόν επιβεβαιώνει ουσιαστικά τις προβλέψεις στις οποίες είχε προβεί στις 5 Μαΐου για το 2014 και το 2015 για την πορεία της ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα φτάσει το +0,8% το 2014, θα ενισχυθεί στο 1,1% το 2015 και στο 1,7% το 2016.

Για την ΕΕ, οι εκτιμήσεις είναι ανάπτυξη +1,3% το 2014, 1,5% το 2015 και 2% το 2016.

Πτωτική θα είναι η εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα, η οποία από 27,5% το 2013 θα μειωθεί στο 26,8% το 2014 ( 26% εκτιμούσε η Κομισιόν τον Μάιο), στο 25% το 2015 (24,6% ήταν η εκτίμηση τον Μάιο) και στο 22% το 2016.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί από -12,2% του ΑΕΠ το 2013, σε -1,6% το 2014 (1,6% ήταν επίσης η εκτίμηση τον Μάιο), στο -0,1% το 2015 και στο +1,3 το 2016.

Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα φτάσει στο ανώτατο επίπεδο φέτος στο 175,5% του ΑΕΠ, ενώ στη συνέχεια θα αρχίσει η σταδιακή αποκλιμάκωσή του στο 168,8% το 2015 (171,1% ήταν η πρόβλεψη του Μαΐου) και στο 157,8% το 2016.

Ο αποπληθωρισμός, από -1% το 2013 θα εξελιχθεί σε πληθωρισμό +0,3% το 2015 και σε 1,1% το 2016. Στην Ευρωζώνη θα σημειωθεί πληθωρισμός 0,5% το 2014, 0,8% το 2015 και 1,5% το 2016. Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2016 είναι 0,6%, 1% και 1,6%.

Τέλος, θετική εξέλιξη συνιστά η αύξηση των επενδύσεων οι οποίες σε ετήσια μεταβολή από -4,6% το 2013 θα αυξηθούν στην Ελλάδα κατά 4,5% το 2014, κατά 11,7% το 2015 και κατά 15% το 2016.

Αναλυτικά

Στην έκθεσή της για την Ελλάδα που έχει τίτλο «Η οικονομία επιτέλους ανακάμπτει», η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι μετά από έξι χρόνια ύφεσης, το 2014 αναμένεται να είναι «σημείο καμπής» για την Ελλάδα. Όπως επισημαίνει, «η πολυπόθητη ανάκαμψη» θα έχει ως κινητήρια δύναμη την ιδιωτική κατανάλωση και τις εξαγωγές, αλλά προσθέτει ότι το μέγεθος των θετικών αποτελεσμάτων θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των πολιτικών στις επενδύσεις.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το πρώτο τρίμηνο του 2014, ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα αποδείχθηκε αδύναμος, σε σχέση με το αναμενόμενο, όμως το δεύτερο τρίμηνο η ανάπτυξη ενισχύθηκε και εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το τρίτο τρίμηνο του 2014.

Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει, ότι οι συνεχιζόμενες «σφιχτές» συνθήκες στην παροχή πιστώσεων, αλλά και η χαμηλή απορροφητικότητα των πόρων από την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εξακολουθούν να είναι ανασταλτικός παράγοντας στην ανάκαμψη των επενδύσεων. Σημειώνεται, πάντως, ότι θα αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση, ενώ οι εξαγωγές θα έχουν θετικές επιδόσεις, χάρη στον τουρισμό και στη ναυτιλία.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εκτιμά ότι το 2014 η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 0,6% του ΑΕΠ και ότι το 2015 θα ενισχυθεί στο 2,9% του ΑΕΠ. Ωστόσο, εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από την αβεβαιότητα σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών, και το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική κατανάλωση, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα αυξηθεί, καθώς προβλέπει ότι θα υποστηριχτεί από τον μειωμένο πληθωρισμό, την αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα και τη χρήση των προληπτικών αποταμιεύσεων. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά το 2015, κάτι που θα υποστηριχθεί από την υποτίμηση του ευρώ και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω θα είναι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στο 2,9% το 2015.

Το 2016 το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί, σύμφωνα με την Επιτροπή, στο 3,7%, καθώς θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις στον τομέα των επενδύσεων και «τα οφέλη από τις εν εξελίξει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα γίνουν ορατά».

Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών, σύμφωνα με την Επιτροπή, αναμένεται να φτάσει στο 2,8% του ΑΕΠ το 2014 και να μειωθεί το 2015 στο 2,5% του ΑΕΠ και το 2016 στο 2,2% του ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία, η Επιτροπή προβλέπει ότι το 2014 θα μειωθεί στο 26,8%, «κάτι που οφείλεται στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στις θετικές επιπτώσεις από τα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης». Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ανεργία θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία, φτάνοντας το 25% το 2015 και το 22% το 2016, «χάρη στην ανάκαμψη των επενδύσεων, τη συνέχιση των προγραμμάτων απασχόλησης και τα οφέλη από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».

Οι τιμές καταναλωτή αναμένεται να μειωθούν κατά 1% το 2014, χάρη στο μειωμένο κόστος εργασίας και στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην αγορά προϊόντων (άρση των στρεβλώσεων και αύξηση του ανταγωνισμού στους τομείς του λιανικού εμπορίου, της υγείας και της ενέργειας). Όσο η οικονομική ανάκαμψη θα ενισχύεται, οι τιμές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 0,3% το 2015 και κατά 1,1% το 2016, επισημαίνει η Επιτροπή.

Βασικός κίνδυνος η αβεβαιότητα

Η Επιτροπή τονίζει ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα ενδέχεται να αποδειχθεί λιγότερο δυναμική εάν η αβεβαιότητα σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών έχει μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στην εμπιστοσύνη και στις επενδύσεις, ή αν οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή. Στα θετικά, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι εξαγωγές μπορεί να υπερβούν τις προσδοκίες, καθώς επίσης και η εμπιστοσύνη των επενδυτών, εάν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία για τα «κόκκινα» δάνεια και επιβεβαιωθούν τα θετικά αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ποιότητα των τραπεζικών κεφαλαίων (Asset Quality Review).

Η δημοσιονομική κατάσταση βελτιώνεται

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας έφτασε το 12,2% του ΑΕΠ το 2013 (από 8,6% του ΑΕΠ το 2012), λόγω του προσωρινού κόστους από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που έφτασε το 10,4% του ΑΕΠ το 2013 και το 2,9% το 2012. Ωστόσο, παρά τις εξελίξεις αυτές, η Επιτροπή τονίζει ότι «η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας βελτιώθηκε σημαντικά το 2013».

Το 2014 το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί στο 1,6% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την Επιτροπή, χάρη στα μιας χρήσης μέτρα σχετικά με το κόστος ενίσχυσης των τραπεζών το 2013, αλλά και στη συνεχιζόμενη βελτίωση σε οικονομικό επίπεδο, όπως είναι για παράδειγμα η σημαντική μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος και η σταθεροποίηση των δαπανών. Η πρόβλεψη αυτή έχει ως βασική προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίζει τους αυστηρούς ελέγχους στις δαπάνες, διασφαλίζοντας την επίτευξη ενός πρωτογενούς πλεονάσματος, ύψους 1,5% του ΑΕΠ το 2014.

Η Επιτροπή προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα φτάσει το 3% του ΑΕΠ το 2015 και το 4,5% του ΑΕΠ το 2016, ως αποτέλεσμα των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας και στο βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον. Αποτέλεσμα θα είναι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα να καταγράψει το 2016, δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ. Σημειώνεται, επίσης, ότι η δημοσιονομική προσαρμογή και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια, βελτίωσαν αισθητά τις διαρθρωτικές επιδόσεις της χώρας, δημιουργώντας σημαντικά πλεονάσματα.

Τέλος, η Επιτροπή εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα σταθεροποιηθεί το 2014, ενώ προβλέπει αισθητή πτωτική πορεία από το 2015 και μετά, καθώς το πρωτογενές πλεόνασμα και η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσουν να βελτιώνονται. Οι μειωμένες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών σε συνέχεια των στρες τεστ που έγιναν, αναμένεται να οδηγήσουν σε μειωμένο δανεισμό από τον EFSF, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί περαιτέρω το χρέος», σημειώνει στην έκθεσή της η Επιτροπή.

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90